Trang chủ[BnHA]Boku no Hero Academia - sưu tầm !

Đọc Truyện [BnHA]Boku no Hero Academia - sưu tầm ! - Truyen99.Com

Đọc Truyện [BnHA]Boku no Hero Academia - sưu tầm !

Tác giả: MeoDen1997

Cập nhật: 08-04-2019

Đọc Truyện

Tình yêu , sở thích và chia sẽ ! Tất tần tật những gì t sưu tầm được liên quan đến Boku no hero Academia . Đã phần đều là do t sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau nhằm lưu giữ lại chúng trên đây ! Thân ái , Mèo Đen !

Danh sách Chap - [BnHA]Boku no Hero Academia - sưu tầm !

Phần 1 : One-shot

Phần 2 : Vụn vặt

Phần 3 : Family

Phần 4 : Liên minh tội phạm

Phần 5 : (tiếp)

Phần 6 : Aizawa-sensei , Shinsou

Phần 7 : Ảnh

Phần 8 : Ảnh

Phần 9 : Cosplay Hagakure Toru

Phần 10 : Cosplay Asui Tsuyu

Phần 11 : Cosplay Midoriya Izuku

Phần 12 : Cosplay Todoroki Shoto

Phần 13 : Cosplay Uraraka Ochako

Phần 14 : Cosplay Bakugo Katsuki

Phần 15 : Ảnh

Phần 16 : Ảnh

Phần 17 : Bakugou - Toga

Phần 18 : Kouta Izumi - Eri

Phần 19 : Ảnh

Phần 20 : Aizawa Shouta (tt)

Phần 21 : Fanart

Phần 22 : Family

Phần 23 : All Might

Phần 24 : (Story)Crush

Phần 25 : (Story)Bakugou thu nhỏ !

Phần 26 : Doujinshi(1)

Phần 27 : Doujinshi(2)

Phần 28 : Ảnh

Phần 29 : Ảnh

Phần 30 : Ảnh

Phần 31 : Ảnh

Phần 32 : Ảnh

Phần 33 : Ảnh

Phần 34 : Ảnh

Góc giới thiệu

Phần 35 : Ảnh

Phần 36 : Ảnh

Phần 37 : Ảnh

Phần 38 : Ảnh

Phần 39 : Ảnh

Phần 40 : Ảnh

Phần 41 : Fanart

Phần 42 : Cosplay Todoroki Shouto P2

Phần 43 : Ảnh

Phần 44 : Ảnh

Phần 45 : Doujinshi(3)

Phần 46 : Doujinshi(4)

Phần 47 : Doujinshi(5)

Phần 48 : Doujinshi(6)

Phần 49 : BnHA phiên bản cún

Phần 50 : Ảnh

Phần 51 : Doujinshi(7)

Phần 52 : Ảnh

Phần 53 : Crush(2)

Phần 54 : Ảnh

Phần 55 : Doujinshi(8)

Phần 56 : Ảnh

Phần 57 : Ảnh

Phần 58 : Cosplay BnHA

Phần 59 : Doujinshi(9)

Phần 60 : Doujinshi(10)

Phần 61 : Doujinshi(11)

Phần 62 : Doujinshi(12)

Phần 63 : Doujinshi(13)

Phần 64 : Ảnh

Phần 65 : Ảnh

Phần 66 : Doujinshi(14)

Phần 67 : Doujinshi(15)

Phần 68 : Doujinshi(16)

Phần 69 : Doujinshi(17)

Phần 70 : Doujinshi(18)

Phần 71 : Bakugou

Phần 72 : Todoroki

Phần 73 : Doujinshi(19)

Phần 74 : Ảnh

Phần 75 : Ảnh

Phần 76 : Doujinshi(20)

Phần 77 : Doujinshi(21)

Phần 78 : Doujinshi(22)

Phần 79 : Ảnh

Phần 80 : Ảnh

Phần 81 : Summer

Phần 82 : Ảnh

Phần 83 : Pô-ké-mon

Phần 84 : Doujinshi(23)

Phần 85 : Doujinshi(24)

Phần 86 : Doujinshi(25)

Phần 87 : Cosplay

Phần 88 : Ảnh

Phần 89 : Ảnh TĐ

Phần 90 : Doujinshi(26)

Phần 91 : Doujinshi(27)

Phần 92 : Ảnh

Phần 93 : Doujinshi(28) Mưa

Phần 94 : Doujinshi(29)

Phần 95 : Ảnh

Phần 96 : Ochako

Phần 97 : Ochako (tt)

Phần 98 : Cosplay OraBaku

Waiting !

Phần 100 : Ảnh

Phần 101 : Ảnh

Phần 102 : Ảnh

Phần 103 : Ảnh

Phần 104 : Bakugou

Phần 105 : Aizawa

Phần 106 : OchaBaku

Phần 107 : Super

Phần 108 : Baby

Phần 109 : 9B-Hiện thân

Phần 110 : Cosplay

Phần 111 : TT-Đ-H

Phần 112 : TodoMomo

Phần 113 : TodoMomo(tt)

Phần 114 : Soái ca

Phần 115 : KamiJirou

Phần 116 : Kirishima

Phần 117 : Kirishima 1

Phần 118 : Kirishima 2

Phần 119 : Kirishima 3

Phần 120 : Kirishima 4

Phần 121 : Ảnh

Phần 122 : Cosplay Ochako

Phần 123 : Cosplay Ochako(tt)

Phần 124 : Cosplay

Phần 125 : OS.1

Phần 126 : OS.2

Phầm 127 : OS.3

Phần 128 : Doujinshi (30)

Phần 129 : Doujinshi(31)

Phần 130 : Doujinshi(32)

Phần 131 : Doujinshi(33)

Phần 132 : Doujinshi(34)

Phần 133 : Doujinshi(35)

Phần 134 : Doujinshi(36)

Phần 135 : Doujinshi(37)

Phần 136 : Doujinshi(38)

Phần 137 : Doujinshi(39)

Phần 138 : OS.4

Phần 139 : OS.5

Phần 140 : OS.6

Phần 141 : Ảnh

Phần 142 : Ảnh

Phần 143 : Ảnh

Phần 144 : Ảnh

Phần 145 : TodoDeku.1

Phần 146 : TodoDeku.2

Phần 147 : TodoDeku.3

Phần 148 : Doujinshi(40)

Phần 149 : Doujinshi(41)

Phần 150 : Doujinshi(42)

Phần 151 : Doujinshi(43)

Phần 152 : Doujinshi(44)

Phần 153 : Doujinshi(45)

Phần 154 : Doujinshi(46)

Phần 155 : Doujinshi(47)

Phần 156 : Doujinshi(48)

Phần 157 : Doujinshi(49)

Phần 158 : Doujinshi(50)

Phần 159 : Doujinshi(51)

Phần 160 : Doujinshi(52)

Phần 161 : Doujinshi(53)

Phần 162 : Doujinshi(54)

Phần 163 : Doujinshi(55)

Phần 164 : Doujinshi(56)

Phần 165 : Doujinshi(57)

Phần 166 : Ảnh

Phần 167 : Doujinshi(58)

Phần 168 : OS.6

Phần 169 : OS.7

Phần 170 : OS.8

Phần 171 : Doujinshi(59) H+

Phần 172 : OS.9

Phần 173 : OS.10

Phần 174 : Iida

Phần 175 : Doujinshi(60)

Phần 176 : Doujinshi(61)

Phần 177

Phần 178

Phần 179

Phần 180

Phần 181

Phần 182

Phần 183

Phần 184