Trang chủ"Cái Chết Vĩnh Viễn Ngự Trị..... "

Đọc Truyện

Đọc Truyện "Cái Chết Vĩnh Viễn Ngự Trị..... "

Tác giả: Omen2011

Cập nhật: 19-11-2022

Đọc Truyện

Đây là một câu chuyện được viết về cuộc hành trình của Omen khi qua thế giới khác Lưu ý: Mình viết theo cốt truyện của Omen nên mọi người đừng ship Omen với Capheny. Và các phó bản trong đây mình lấy ý tưởng từ một số bộ tiểu thuyết khác nhau. Cảm ơn đã đọc. CẤM REUP LÊN GG, NẾU NHƯ MÌNH THẤY TÁC PHẨM CỦA MÌNH CÓ TRONG GG THÌ MÌNH SẼ CHUYỂN SANG MANGA TOON ĐĂNG VÀ KHÔNG ĐĂNG Ở ĐÂY NỮA. -----------------------------------------------------