Trang chủ[Cao H] Kim phong ngọc lộ (1v1)(trọng khẩu) - Tam Thuỷ Cư Sĩ

Đọc Truyện [Cao H] Kim phong ngọc lộ (1v1)(trọng khẩu) - Tam Thuỷ Cư Sĩ - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Cao H] Kim phong ngọc lộ (1v1)(trọng khẩu) - Tam Thuỷ Cư Sĩ

Tác giả: windbaongoc

Cập nhật: 17-07-2018

Đọc Truyện

Kim hương ngọc 18 tuổi như nguyện gả cho chính mình thanh mai trúc mã phong Tử Dương. Vốn tưởng rằng nhà mình phu quân là bởi vì môi chước chi ngôn mới cưới chính mình, nhưng không tưởng trong lòng đến còn không có tới kịp đa sầu đa cảm, thân thể cũng đã bị bị dạy dỗ đến không rời đi hắn. Như vậy hiểu lầm cởi bỏ sau là có thể an tâm ở nhà giúp chồng dạy con đi. Nhưng là muốn cái bánh bao như thế nào như vậy gian nan a, 555555. Nếu ông trời ngài đều nói đây là mệnh trung chú định, như vậy có thể hay không ban ta phó hảo thân thể, bằng không như vậy đi xuống thật sự phải bị chơi hư lạp. ( đơn thuần muốn ăn thịt khai hố, vô logic không cần tích cực ) ( 1v1 ngọt sủng vô tiết tháo )

Danh sách Chap - [Cao H] Kim phong ngọc lộ (1v1)(trọng khẩu) - Tam Thuỷ Cư Sĩ

Đêm tân hôn ( một )

Đêm tân hôn ( nhị )

Đêm tân hôn ( tam )

Đêm tân hôn ( bốn )

Đêm tân hôn ( năm )

Đêm tân hôn ( sáu )

Đêm tân hôn ( bảy )

Đêm tân hôn ( tám )

Đêm tân hôn ( chín )

Đêm tân hôn ( mười )

Đêm tân hôn ( mười một )

Thư phòng tìm nhạc ( một )

Thư phòng tìm nhạc ( nhị )

Thư phòng tìm nhạc ( tam )

Thư phòng tìm nhạc ( bốn )

Lẫn nhau tố tình yêu ( một )

Lẫn nhau tố tình yêu ( nhị )

Lẫn nhau tố tình yêu ( tam )

phù dung tịnh đế ( một )

phù dung tịnh đế ( nhị )

phù dung tịnh đế ( tam )

châu liền bích hợp ( một )

châu liền bích hợp ( nhị )

châu liền bích hợp ( tam )

châu liền bích hợp ( bốn )

châu liền bích hợp ( năm )

châu liền bích hợp ( sáu )

châu liền bích hợp ( bảy )

châu liền bích hợp ( tám )

châu liền bích hợp ( chín )

châu liền bích hợp ( mười )

châu liền bích hợp ( mười một )

kính ngắm hoa ( một )

kính ngắm hoa ( nhị )

kính ngắm hoa ( tam )

kính ngắm hoa ( bốn )

kính ngắm hoa ( năm )

kính ngắm hoa ( sáu )

thiên âm thân thể ( một )

thiên âm thân thể ( nhị )

thiên âm thân thể ( tam )

thiên âm thân thể ( bốn )

thiên âm thân thể ( năm )

thiên âm thân thể ( sáu )

thiên âm thân thể ( bảy )

thiên âm thân thể ( tám )

thiên âm thân thể ( chín )

kim ô truyền thừa ( một )

kim ô truyền thừa ( nhị )

kim ô truyền thừa ( tam )

kim ô truyền thừa ( bốn )

kim ô truyền thừa ( năm )

kim ô truyền thừa ( sáu )

kim ô truyền thừa ( bảy )

kim ô truyền thừa ( tám )

kim ô truyền thừa ( chín )

kim ô truyền thừa ( mười )

kim ô truyền thừa ( mười một

kim ô truyền thừa ( mười hai )

kim ô truyền thừa ( mười ba )

kim ô truyền thừa ( mười bốn )

kim ô truyền thừa ( mười lăm )

kim ô truyền thừa ( mười sáu )

kim ô truyền thừa ( mười bảy )

kim ô truyền thừa ( mười tám )

kim ô truyền thừa ( mười chín )

kim ô truyền thừa ( hai mươi )

kim ô truyền thừa ( 21 )

kim ô truyền thừa ( hai mươi hai )

kim ô truyền thừa ( hai mươi ba )

kim ô truyền thừa ( hai mươi bốn )

kim ô truyền thừa ( hai mươi lăm )

《 mười vạn tự cảm nghĩ 》

rời đi phượng thành ( một )

rời đi phượng thành ( nhị )

rời đi phượng thành ( tam )

đi phượng thành ( bốn )

rời đi phượng thành ( năm )

rời đi phượng thành ( sáu )

rời đi phượng thành ( bảy )

rời đi phượng thành ( tám )

khuê trung chi nhạc ( một )

khuê trung chi nhạc ( nhị )

khuê trung chi nhạc ( tam )

khuê trung chi nhạc ( bốn )

khuê trung chi nhạc ( năm )

khuê trung chi nhạc ( sáu )

tàu cao tốc phía trên ( một )

tàu cao tốc phía trên ( nhị )

tàu cao tốc phía trên ( tam )

tàu cao tốc phía trên ( bốn )

tàu cao tốc phía trên ( năm )

tiến vào vương đô ( một )

tiến vào vương đô ( nhị )

tiến vào vương đô ( tam )

tiến vào vương đô ( bốn )

trừng phạt nãi nô ( một )

trừng phạt nãi nô ( nhị )

trừng phạt nãi nô ( tam )

trừng phạt nãi nô ( bốn )

phong vân sơ hiện ( một )

phong vân sơ hiện ( nhị )

phong vân sơ hiện ( tam )

phong vân sơ hiện ( bốn )

phong vân sơ hiện ( năm )

phong vân sơ hiện ( sáu )

ngầm đấu kỹ tràng ( một )

ngầm đấu kỹ tràng ( nhị )

ngầm đấu kỹ tràng ( tam )

ngầm đấu kỹ tràng ( bốn )

ngầm đấu kỹ tràng ( năm )

ngầm đấu kỹ tràng ( sáu )

ngầm đấu kỹ tràng ( bảy )

mai viên dạy dỗ ( một )

mai viên dạy dỗ ( nhị )

mai viên dạy dỗ ( tam )

mai viên dạy dỗ ( bốn )

mai viên dạy dỗ ( năm )

mai viên dạy dỗ ( sáu )

mai viên dạy dỗ ( bảy )

mai viên dạy dỗ ( tám )

mai viên dạy dỗ ( chín )

mai viên dạy dỗ ( mười )

mai viên dạy dỗ ( mười một )

mai viên dạy dỗ ( mười hai )

mai viên dạy dỗ ( mười ba )

mai viên dạy dỗ ( mười bốn )

mai viên dạy dỗ ( mười lăm )

long đằng đấu giá hội ( một )

long đằng đấu giá hội ( nhị )

long đằng đấu giá hội ( tam )

long đằng đấu giá hội ( bốn )