Trang chủ[Cao H] Ta Cẩm Y Vệ đại nhân (Hoàn)(1v1)(trọng sinh) - Trứng Cá

Đọc Truyện [Cao H] Ta Cẩm Y Vệ đại nhân (Hoàn)(1v1)(trọng sinh) - Trứng Cá - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Cao H] Ta Cẩm Y Vệ đại nhân (Hoàn)(1v1)(trọng sinh) - Trứng Cá

Tác giả: windbaongoc

Cập nhật: 16-07-2018

Đọc Truyện

Cao lãnh cấm dục Cẩm Y Vệ đại nhân lãnh mi: "điện hạ, liêu xong ta còn vọng tưởng chạy, ngươi cho rằng có thể trốn rớt?" Công chúa cắn môi: "có thể hay không quản hảo nhà ngươi 【 tiểu đệ đệ 】 đừng đuổi theo nhà ta 【 tiểu muội muội 】 lộng?" Nhà ta Cẩm Y Vệ đại nhân, thiên phú dị bẩm, tinh lực tràn đầy, làm sao bây giờ?