Trang chủChào mừng ngài ! chúa quỷ Tanjiro

Đọc Truyện Chào mừng ngài ! chúa quỷ Tanjiro  - Truyen99.Com

Đọc Truyện Chào mừng ngài ! chúa quỷ Tanjiro

Tác giả: 02nguynvnAnh

Cập nhật: 21-03-2023

Đọc Truyện

Tanjiro là một chúa quỷ thứ hai xuất hiện sức mạnh của cậu mạnh ngang Muzan. Sát quỷ đoàn phải đi về đâu , ý định của cậu là gì. CẢNH BÁO : cốt truyện sẽ thay đổi , các người thân của các trụ cột sẽ sống , R18