Trang chủ(CHUYỄN VER) BÁC CHIẾN - TIỂU PHƯỢNG HOÀNG

Đọc Truyện (CHUYỄN VER) BÁC CHIẾN - TIỂU PHƯỢNG HOÀNG - Truyen99.Com

Đọc Truyện (CHUYỄN VER) BÁC CHIẾN - TIỂU PHƯỢNG HOÀNG

Tác giả: NgVi_225

Cập nhật: 20-09-2022

Đọc Truyện

Được chuyễn ver từ truyện Trộm Hương của Tác giả Nhiễm Nhĩ. Do truyện chuyễn ver chưa có sự cho phép nên mong mọi người đừng mang truyện đi đâu. Mục đích mình chuyễn ver chỉ là muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn couple mình thích thôi. Nếu có vấn đề gì mình xin phép gỡ truyện ạ! Cảm ơn mn.

Danh sách Chap - (CHUYỄN VER) BÁC CHIẾN - TIỂU PHƯỢNG HOÀNG

Chương 1 : Sườn xám

Chương 2 : Năm ngàn

Chương 3 : Mềm chân

Chương 4

Chương 5 : Phượng Hoàng

Chương 6 : Ấm áp

Chương 7 : Nhớ

Chương 8 : Thái Thái

Chương 9 : Giữ lời

Chương 10 : Ngô đồng

Chương 11 : Ngắn

Chương 12 : Kẹp chặt

Chương 13 : Mặt trời

Chương 14 : Để ý

Chương 15 : Thận trọng

Chương 16 : Chồng

Chương 17 : Tiên sinh

Chương 18 : Tinh dầu

Chương 19 : Mặt mũi

Chương 20 : Đào hát

Chương 21 : Đậu đỏ

Chương 22 : Quần áo mới

Chương 23 : Đi đi lại lại

Chương 24 : Nhược điểm

Chương 25 : Không được

Chương 26 : Không đứng đắn

Chương 27 : Mềm chân

Chương 28 : Ngượng tay

Chương 29 : Giấy chứng minh

Chương 30 : Lĩnh giấy

Chương 31 : Tiên sinh

Chương 32 : Trị thủy

Chương 33 : Thông phòng

Chương 34 : Hiếm lạ

Chương 35 : Âu phục

Chương 36 : Hoà ly

Chương 37 : Hưu phu

Chương 38 : Niệm Phật

Chương 39 : Khách quen

Chương 40 : Ghen

Chương 41 : Ghen x2

Chương 42 : Cảm mạo

Chương 43 : Bệnh nan y

Chương 44 : Tráng dương

Chương 45 : Bệnh nặng

Chương 46 : Giả vờ bệnh

Chương 47 : Mỹ nhân

Chương 48 : Sính lễ

Chương 49 : Gia pháp

Chương 50 : Muốn

Chương 51 : Thuốc màu

Chương 52 : Nồi

Chương 53 : Bí mật

Chương 54 : Yêu tinh

Chương 55 : Nổ súng

Chương 56 : Chân tướng

Chương 57 : Phải chết

Chương 58 : Nhập thổ

Chương 59 : Bên anh

Chương 60 : Đại hôn

Chương 61 : Động phòng

Chương 62 : Nông sâu

Chương 63 : Bệnh tình nguy kịch

Chương 64 : Thổ phỉ

Chương 65 : Tặng lông chồn

Chương 66 : Nổ súng

Chương 67 : Uống rượu

Chương 68 : Phát tướng

Chương 69 : Nhất Bác

Chương 70 : Cướp cò

Chương 71 : Kết thúc (Hoàn)

Phiên ngoại 1 : Thằng nhóc

Phiên ngoại 3 : Ba á

Phiên ngoại 4 : Song hỷ

Phiên ngoại 5 : Thẩm dương

Phiên ngoại 6 : Đều tốt

Phiên ngoại 2 : Thiếu nợ