Trang chủ[Chuyển ver/Edit] [YEONCY] || Đàn chị, làm ơn reply tin nhắn của em !

Đọc Truyện [Chuyển ver/Edit] [YEONCY] || Đàn chị, làm ơn reply tin nhắn của em ! - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Chuyển ver/Edit] [YEONCY] || Đàn chị, làm ơn reply tin nhắn của em !

Tác giả: hanhan0201

Cập nhật: 11-06-2019

Đọc Truyện

Đàn em lớp dưới thầm mến đàn chị lớp trên đã lâu, dùng hết sự can đảm mới inbox cho đàn chị. Nhưng ai ngờ đàn chị là cái tổ hợp nữ thần + nữ thần kinh, suốt ngày để mắt cao quá đầu, lại còn thêm phần nhây lầy không thể kiềm hãm, nhìn ghét chết đi được.