Trang chủ(completed) •VKook | Text• Strawberries & Cigarettes

Đọc Truyện (completed) •VKook | Text• Strawberries & Cigarettes  - Truyen99.Com

Đọc Truyện (completed) •VKook | Text• Strawberries & Cigarettes

Tác giả: SmallNestNest

Cập nhật: 05-12-2021

Đọc Truyện

♡Chủ xị: Étienne (Én) "Anh có nhu cầu tìm người yêu không?" "Không" Chú ý: Những chap cuối vì để mọi người hiểu rõ cốt truyện nên chủ yếu là no text! Start: 15/06/2020 End: 06/12/2021