Trang chủ(countryhumans) Chìa khóa giữa cuộc sống và tình yêu ♡

Đọc Truyện (countryhumans) Chìa khóa giữa cuộc sống và tình yêu ♡ - Truyen99.Com

Đọc Truyện (countryhumans) Chìa khóa giữa cuộc sống và tình yêu ♡

Tác giả: Keny_thegirl

Cập nhật: 27-05-2022

Đọc Truyện

Bìa random lụm được trên Pinterest. Cặp ship chính trong truyện : Ussr x Nazi Đây là bộ đầu tiên mình làm rất non tay và còn nhiều sai sót , mong mọi người thông cảm ! Truyện được viết kiểu tùy bút , vã OTP nên mình e rằng sẽ không tiếp tục quyển này lâu dài nhưng trước mắt hãy cùng mình đi trên con đường này nhé.