Trang chủ[ Countryhumans ] nghiệp cả đấy , China .

Đọc Truyện [ Countryhumans ] nghiệp cả đấy , China . - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ Countryhumans ] nghiệp cả đấy , China .

Tác giả: KinTrng2

Cập nhật: 10-01-2022

Đọc Truyện

Do tạo nghiệp nhiều quá nên China nhà ta được đưa đến thế giới khác và sống ở đấy cũng như trả nghiệp kiếp trước của mình .