Trang chủ[Countryhumans Vietnam] Trải nghiệm song song năm 1990

Đọc Truyện [Countryhumans Vietnam] Trải nghiệm song song năm 1990 - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Countryhumans Vietnam] Trải nghiệm song song năm 1990

Tác giả: Renvo-Evoren0127

Cập nhật: 29-10-2021

Đọc Truyện

Vũ trụ thứ nhất - Văn án: Vừa kết thúc chiến tranh không lâu, Vietnam còn chưa kịp đi xây dựng nước nhà đã bị một cái hệ thống ất ơ nào đó ném vào một cái không gian rồi bị bắt xuyên nhanh qua mấy cái thế giới. Nói xuyên không thì xuyên không thôi nhưng vì cái gì mà cậu phải làm vừa lòng bọn họ chứ?! "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Đảng Cộng sản muôn năm!" Vietnam này sẽ không bao giờ bị đè!!! Mau chóng xuyên về, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của các thế giới xuyên qua. Ngươi không thể bắt lỗi của ta đâu, ha hả! Mà phúc lợi của vụ này có hơi lớn nha. Kiến thức hiện đại, kế sách ngoại giao và cả những đường lối trong cải cách xã hội tiên tiến. "Anh Vietnam..." A đúng rồi, còn có một phúc lợi nho nhỏ nữa. "Anh Vietnam, đứa bé đó là ai?!!" Đảng kinh ngạc nhìn chằm chằm đứa nhỏ được Vietnam bế trên tay. "Là Đông Lào đó, em thấy thế dễ thương không?" Đông Lào: *Nhìn Đảng + cười đểu* Đảng:.... *Mỉm cười 'thân thiện'* Lịt mẹ thằng oắt mấy dạy này!!! Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh - xuyên thế giới song song, hành động viễn tưởng, dị năng, phi nhân loại, 1 x 1, HE Tình trạng tác phẩm: Đã hoàn Tác giả: Renvo Hydras Tác phẩm nguyên tác: Thất giới cửu hoan

Danh sách Chap - [Countryhumans Vietnam] Trải nghiệm song song năm 1990

Chương1: Đảng Cộng Sản muôn năm (1)

Chương2: Đảng Cộng Sản muôn năm (2)

Chương3: Đảng Cộng Sản muôn năm (3)

Chương4: Đảng Cộng Sản muôn năm (4)

Chương5: Đảng Cộng Sản muôn năm (5)

Chương6: Đảng Cộng Sản muôn năm (6)

Chương7: Đảng Cộng Sản muôn năm (7)

Chương8: Đảng Cộng Sản muôn năm (8)

Chương9: Đảng Cộng Sản muôn năm (9)

Chương10: Đảng Cộng Sản muôn năm (10)

Chương11: Đảng Cộng Sản muôn năm (11)

Chương12: Đảng Cộng Sản muôn năm (12)

Chương13: Đảng Cộng Sản muôn năm (13)

Chương14: Đảng Cộng Sản muôn năm (14)

Chương15: Đảng Cộng Sản muôn năm (Hoàn)

Chương16: Ác quỷ thời đại mới (1)

Chương17: Ác quỷ thời đại mới (2)

Chương18: Ác quỷ thời đại mới (3)

Chương19: Ác quỷ thời đại mới (4)

Chương20: Ác quỷ thời đại mới (5)

Chương21: Ác quỷ thời đại mới (6)

Chương22: Ác quỷ thời đại mới (7)

Chương23: Ác quỷ thời đại mới (8)

Chuong24: Ác quỷ thời đại mới (9)

Chương25: Ác quỷ thời đại mới (10)

Chương26: Ác quỷ thời đại mới (11)

Chương27: Ác quỷ thời đại mới (12)

Chương28: Ác quỷ thời đại mới (13)

Chương29: Ác quỷ thời đại mới (14)

Chương30: Ác quỷ thời đại mới (15)

Chương31: Ác quỷ thời đại mới (16)

Chương32: Ác quỷ thời đại mới (17)

Chương33: Ác quỷ thời đại mới (18)

Chương34: Ác quỷ thời đại mới (19)

Chương35: Ác quỷ thời đại mới (20)

Chương36: Ác quỷ thời đại mới (21)

Chương37: Ác quỷ thời đại mới (22)

Chương38: Ác quỷ thời đại mới (23)

Chương39: Ác quỷ thời đại mới (24)

Chương40: Ác quỷ thời đại mới (25)

Chương41: Ác quỷ thời đại mới (Hoàn)

Chương42: Án tử thiên nhiên (1)

Chương43: Án tử thiên nhiên (2)

Chương44: Án tử thiên nhiên (3)

Chương45: Án tử thiên nhiên (4)

Chương46: Án tử thiên nhiên (5)

Chương47: Án tử thiên nhiên (6)

Chương48: Án tử thiên nhiên (7)

Chương49: Án tử thiên nhiên (8)

Chương50: Án tử thiên nhiên (9)

Chương51: Án tử thiên nhiên (10)

Chương52: Án tử thiên nhiên (11)

Chương53: Án tử thiên nhiên (12)

Chương54: Án tử thiên nhiên (13)

Chương55: Án tử thiên nhiên (14)

Chương56: Án tử thiên nhiên (15)

Chương57: Án tử thiên nhiên (16)

Chương58: Án tử thiên nhiên (Hoàn)

Chương59: Song sinh (1)

Chương60: Song sinh (2)

Chương61: Song sinh (3)

Chương62: Song sinh (4)

Chương63: Song sinh (5)

Chương64: Song sinh (6)

Chương65: Song sinh (7)

Chương66: Song sinh (8)

Chương67: Song sinh (9)

Chương68: Song sinh (10)

Chương69: Song sinh (11)

Chương70: Song sinh (12)

Chương71: Song sinh (13)

Chương72: Song sinh (Hoàn)

Chương73: Song sinh (Ngoại - Đầu)

Chương74: Song sinh (Ngoại - Giữa)

Chương75: Song sinh (Ngoại - Cuối)

Chương76: Phi nghĩa chiến tranh (1)

Chương77: Phi nghĩa chiến tranh (2)

Chương78: Phi nghĩa chiến tranh (3)

Chương79: Phi nghĩa chiến tranh (4)

Chương80: Phi nghĩa chiến tranh (5)

Chương81: Phi nghĩa chiến tranh (6)

Chương82: Phi nghĩa chiến tranh (7)

Chương83: Phi nghĩa chiến tranh (8)

Chương84: Phi nghĩa chiến tranh (9)

Chương85: Phi nghĩa chiến tranh (10)

Chương86: Phi nghĩa chiến tranh (11)

Chương87: Phi nghĩa chiến tranh (12)

Chương88: Phi nghĩa chiến tranh (13)

Chương89: Phi nghĩa chiến tranh (14)

Chương90: Phi nghĩa chiến tranh (15)

Chương91: Phi nghĩa chiến tranh (16)

Chương92: Phi nghĩa chiến tranh (17)

Chương93:Phi nghĩa chiến tranh (18)

Chương94: Phi nghĩa chiến tranh (19)

Chương95: Phi nghĩa chiến tranh (20)

Chương96: Phi nghĩa chiến tranh (21)

Chương97: Phi nghĩa chiến tranh (22)

Chương98: Phi nghĩa chiến tranh (23)

Chương99: Phi nghĩa chiến tranh (24)

Chương100: Phi nghĩa chiến tranh (25)

Chương101: Phi nghĩa chiến tranh (26)

Chương102: Phi nghĩa chiến tranh (27)

Chương103: Phi nghĩa chiến tranh (28)

Chương104: Phi nghĩa chiến tranh (29)

Chương105: Phi nghĩa chiến tranh (30)

Chương106: Phi nghĩa chiến tranh (31)

Chương107: Phi nghĩa chiến tranh (32)

Chương108: Phi nghĩa chiến tranh (Hoàn)

Chương109: Mê tín dị đoan (1)

Chương110: Mê tín dị đoan (2)

Chương111: Mê tín dị đoan (3)

Chương112: Mê tín dị đoan (4)

Chương113: Mê tín dị đoan (5)

Chương114: Mê tín dị đoan (6)

Chương115: Mê tín dị đoan (Hoàn)

Chương116: Trở về (Tạ lỗi)

Chương117: Tạm biệt

Chương118: Nhờ vả

Phiên ngoại: Đông Lào và những câu chuyện nhỏ

Phiên ngoại: Thông tin Nguyên tác