Trang chủ( Countryhumans x VietNam ) Xuyên Không Để Cứu Boss

Đọc Truyện ( Countryhumans x VietNam ) Xuyên Không Để Cứu Boss  - Truyen99.Com

Đọc Truyện ( Countryhumans x VietNam ) Xuyên Không Để Cứu Boss

Tác giả: longct201181

Cập nhật: 03-01-2023

Đọc Truyện

VietNam bị bắt và phải xuyên không để cứu lấy Boss của mình . Thế không biết Xuyên Không cậu còn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm để có thể cứu Boss của cậu thoát chết? Hè lú tôi bên kia dời nhà qua đây để viết tiếp bộ truyện của tôi dù tôi không muốn truyện mình bị xoá vì tôi đã dùng não đần độn này vắt kiệt quệ mới ra được bao nhiêu đấy :))