Trang chủCực lạc nhiệm vụ ( mau xuyên, tổng thụ, người ngoại có )

Đọc Truyện Cực lạc nhiệm vụ ( mau xuyên, tổng thụ, người ngoại có ) - Truyen99.Com

Đọc Truyện Cực lạc nhiệm vụ ( mau xuyên, tổng thụ, người ngoại có )

Tác giả: AliceGwendoline

Cập nhật: 10-11-2021

Đọc Truyện

Tác giả: Phiên Gia Đích Mã Giáp Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Xuyên việt , Song tính , NP , Chủ thụ , Đoản văn Nguyên sang / nam nam / xuyên qua / cao H / chính kịch / cao H / H có Vô luận nhiệm vụ đồ vật là ai, là cái gì, hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn đều thực nhất trí; Ô Tảo chỉ cần dùng thân thể của mình tới công lược; Bởi vậy, Ô Tảo thập phần hưởng thụ; Song tính dâm đãng thụ, các loại công, người ngoại có, NP có