Trang chủ[Đam/3P] Tôi và những tên dối trá [Lam Lâm] [Edit]

Đọc Truyện [Đam/3P] Tôi và những tên dối trá [Lam Lâm] [Edit]  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Đam/3P] Tôi và những tên dối trá [Lam Lâm] [Edit]

Tác giả: KieuBao138

Cập nhật: 18-06-2017

Đọc Truyện

Tên khác: Phiến tử hoà ngã/骗子和我/(Liar and I) Tác giả: Lam Lâm - 蓝淋 Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất thụ lưỡng công, niên hạ công. Nhân vật: Lý Thiếu Phi, Tiêu Thận x Kỷ Niệm

Danh sách Chap - [Đam/3P] Tôi và những tên dối trá [Lam Lâm] [Edit]