Trang chủ[ đam mĩ/KnY/ alltan ] bình tĩnh nào~ tanjiro~

Đọc Truyện [ đam mĩ/KnY/ alltan ] bình tĩnh nào~ tanjiro~ - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ đam mĩ/KnY/ alltan ] bình tĩnh nào~ tanjiro~

Tác giả: shikinnguyen

Cập nhật: 26-07-2022

Đọc Truyện

sau khi đánh nhau với Muzan thì Tanjiro không may dính máu của hắn, Tanjiro liền hoá quỷ. Trong khi đó Nezuko đã được trở lại làm người nhờ thuốc của cô Tamayo. Cô tamayo định cho Tanjiro uống thuốc thì Muzan đi tới đập hết ra... Những chuyện sau đó ra sao thì có gì mọi người cũng biết rồi ha. Để có thể " bảo vệ " Tanjiro, au đã quyết định tham gia đoàn diệt quỷ sử dụng những hơi thở đặc biệt tự chế :))) và .... vào truyện hoy các hủ and Đan của KnY