Trang chủ[Đam Mỹ] Tăm Tối (Hoàn)

Đọc Truyện [Đam Mỹ] Tăm Tối (Hoàn)  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Đam Mỹ] Tăm Tối (Hoàn)

Tác giả: rimmy007

Cập nhật: 28-01-2019

Đọc Truyện

Tác giả: Rim Thể loại: Hiện đại, độc chiếm si tình công x cường thụ, ngược luyến tàn tâm, cường thủ hào đoạt. Chú ý: Ngược, ngược và ngược. Không hợp với cái nàng yếu đuối thích hường đâu :v KHÔNG MANG RA NGOÀI khi chưa hỏi mình. Cảm ơn <3