Trang chủ[Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - END

Đọc Truyện [Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - END - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - END

Tác giả: NhiVng288

Cập nhật: 28-06-2020

Đọc Truyện

Tên Trung: 穿越成反派要如何活命 Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết) Link phần 1: https://www.wattpad.com/story/198870712 Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命 Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên thành cái loại Quân vương thiếu niên đoạn tụ trong tiểu thuyết. Thật là thê thảm, bi lương. Từ đó Tiêu Dư An vì muốn được sống mà cố gắng. Nhưng! các cái tên người qua đường A, B, C, D; Cái ngươi muốn phá nam chính thì thôi đi, có thể đừng đem hắn đưa đến gần ta được không? Tiêu Dư An cảm thấy mình sủng nam chính nhất định không sai, đó là bởi vì hắn ta muốn tắm trong hào quang nam chính! Tiêu Dư An: " Không được ngược nam chính nữa!!! Các ngươi không sợ chết, nhưng ta muốn sống a!!!" Đại khái là câu chuyện lúc đầu thụ sủng công, sau này thành công sủng thụ. Thoải mái! Khôi hài!

Danh sách Chap - [Đam mỹ] Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây - 穿越成反派要如何活命 201 - END

Thông báo nhỏ

Chương 201: Khẳng định qua ánh mắt là người chơi ngược luyến thâm tình

Chương 202: Khẳng định qua ánh mắt là người phải chịu trách nhiệm đến cùng

Chương 203: Khẳng định qua ánh mắt là người phải liều một phen

Chương 204: Cao xứ bất thắng hàn

Chương 205: Nhuyễn lặc

Chương 206: Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh

Chương 207: Cái dị quốc này tìm chết à, không bằng chúng ta... ...

Chương 208: Tiêu tổng này lại bướng nữa rồi, không bằng chúng ta... ...

Chương 209: Trận phong nguyệt rất ghẹo người, không bằng chúng ta... ...

Chương cuối

Hậu Ký

Phiên ngoại 1: Thư ký nhỏ thân thiết của tổng tài bá đạo

Phiên ngoại 2: Chủ quản tốt thực can của tổng tài bá đạo

Phiên ngoại 3: Tổng tài bá đạo hắn ăn cẩu lương ăn đến no

Phiên ngoại 4: Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến [Lý Tạ / Tạ Lý]

Phiên ngoại 5: Tổng tài bá đạo như thế nào gặp được chân ái

Phiên ngoại 6: Tiểu kiều thê gán nợ của tổng tài bá đạo

Phiên ngoại 7: Lại không biết phải đặt đề mục gì nữa rồi

Phiên ngoại 8: Đơn giản thô bạo mà sủng sủng sủng sủng sủng

Phiên ngoại 9: Chính chủ của tổng tài bá đạo bị nhìn trúng

Phiên ngoại 10: Các ngươi mau nhìn có người kiếm chuyện a

Phiên ngoại 11: Tổng tài bá đạo hắn là khoa phu cuồng ma

Phiên ngoại 12: Tự mình thể hiện nói ngươi thích ai

Án Tiêu phiên ngoại chi cưỡi ngựa (1)

Án Tiêu phiên ngoại chi cưỡi ngựa (2)

Án Tiêu phiên ngoại chi cưỡi ngựa (3)

Đoản phiên ngoại về kết cục của Lý Vô Định trong nguyên tác

Một cái thông báo nhỏ

Phiên ngoại: Một chút ha ha ha và hu hu hu

Phiên ngoại chi Tiêu vương gia và đệ đệ

Phiên ngoại (1): Án ca bị bệnh [Không ngọt bạn vặn đầu tôi]

Phiên ngoại (2): Nửa đêm giật mình tỉnh giấc

Phiên ngoại (3): Ngươi không quan tâm ta

Phiên ngoại (4): Không bằng ăn ta

Phiên ngoại (5): Cái gì gọi là hai lần

Phiên ngoại (6): Bạch Thuật sư phụ

Phiên ngoại (7): Cả nhà vui vẻ

Phiên ngoại (cuối): Kim phong ngọc lộ