Trang chủ| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)

Đọc Truyện | Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT) - Truyen99.Com

Đọc Truyện | Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)

Tác giả: luutinhvu251297

Cập nhật: 23-10-2021

Đọc Truyện

Tác giả: Dạ Du (夜悠) Editor: Yuki Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp) Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.

Danh sách Chap - | Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)

GIỚI THIỆU+ Văn án

Chương 1: Người xuyên qua.

Chương 2: Chuyện Tạ gia

Chương 3: Tạ tam lão gia

Chương 4: Năm vạn lượng ngân phiếu

Chương 5: Xua đuổi ác nô

Chương 6: Chuẩn bị chế thuốc

Chương 7: Thiếu phu nhân

Chương 8: Ngũ thập bộ biệt tiếu bách bộ

Chương 9: Tiến giai

Chương 10: Sau khi tấn cấp

Chương 11: Lần thứ hai chế thuốc

Chương 12: Dự tiệc

Chương 13: Tạ lão gia tử

Chương 14: Điều phối thuốc tắm

Chương 15: Xung đột

Chương 16: Lần thứ hai tấn cấp

Chương 17: Người Vân Châu

Chương 18: Việc hôn nhân

Chương 19: Thúy Cô tính kế, xích mích

Chương 20: Cảnh Nhiên bị thương, tứ ca giúp đỡ

Chương 21: Tiền căn hậu quả

Chương 22: Ngột ngạt

Chương 23: Ngũ ca, chúc ca được thỏa nguyện như mong muốn.

Chương 24: Tương ly

Chương 25: Dọc theo đường đi

Chương 26: Đến rồi! Tam tỷ Tạ Nhã

Chương 27: Chuẩn bị tìm phòng

Chương 28: Chuyển nhà

Chương 29: Sau ngày đầu tiên chuyển nhà

Chương 30: Tu luyện công pháp

Chương 31: Làm sao để làm một người cha tốt?

Chương 32: Tấn cấp

Chương 33: Kiểm tra đo lường thiên phú

Chương 34: Đi dạo phố

Chương 35: Trương gia lại nghe ngóng

Chương 36: Chuyện xưa của Đỗ Thần

Chương 37: Chuyện của nhị ca

Chương 38: Bị tập kích và phản tập

Chương 39: Hai bánh bao nhỏ

Chương 40: Đặt tên

Chương 41: Mộ Tề tới cửa

Chương 42: Trị liệu

Chương 43: Đẹp quá đi!

Chương 44: Chuyện Tư gia

Chương 45: Trên đường đi gặp dong binh đoàn Phi Lang

Chương 46: Kiểm tra đo lường cấp bậc dược sư

Chương 47: Chuyện Vân Châu

Chương 48: Bán dược

Chương 49: Phàm Linh Thảo

Chương 50: Thu phục Mộ Tề

Chương 51: Tỷ phu tới chơi

Chương 52: Triển đại công tử

Chương 53: hội đấu giá (1)

Chương 54: hội đấu giá (2)

Chương 55: Sau khi kết thúc

Chương 56: Tròn trăm ngày

Chương 57: Thiên phú của hài tử

Chương 58: Chuyển nhà

Chương 59: Nhị ca trở lại rồi

Chương 60: Chuyện của nhị ca

Chương 61: Ba tháng

Chương 62: Trong nhà tỷ phu

Chương 63: Trò hay lên đài

Chương 64: Đường Thành Cương chết

Chương 65: Năm tháng như thoi đưa

Chương 66: Chuyện trộm linh quả

Chương 67: Trở lại trấn Thanh Thạch

Chương 68: Hai tiểu bảo bối quấn người

Chương 69: Rời khỏi

Chương 70: Đến

Chương 71: Mới đến Thanh Thành

Chương 72: Nhạc đệm nhỏ

Chương 73: Âm mưu của Vương gia

Chương 74: Tính toán của Tạ Uẩn

Chương 75: Biết được tin tức

Chương 76: Cứu viện

Chương 77 : Thiên phú thần thông

Chương 78: Tiểu thành chủ

Chương 79: Vào ở phủ thành chủ

Chương 80: Tuyên bố nhiệm vụ

Chương 81: Sau ngày tuyên bố nhiệm vụ

Chương 82: Thành chủ trở về

Chương 83: Luyện chế cực phẩm Dục Tiên Tề

Chương 84: Đến Tàng Thư Các

Chương 85:Lần đầu luyện đan

Chương 86: Một tháng

Chương 87: Nhị ca tới

Chương 88: Chuộc thân

Chương 89: Kế hoạch

Chương 90: Thu thập Vương gia

Chương 91: Người Vương gia tới cửa

Chương 92: Giải quyết chuyện Vương gia

Chương 93: Tin tức từ Vân Châu

Chương 94: Tấn giai Võ Hồn

Chương 95: Sơ văn bí sự

Chương 96: Nhị ca, tỷ phu tới

Chương 97: Mấy năm sau

Chương 98: Rời đi

Chương 99: Kích sát truy địch

Chương 100: Bí cảnh mở ra

Chương 101: Phát hiện trận pháp

Chương 102: Tố Thủy Tịnh Liên

Chương 103: Tập thể tấn cấp

Chương 104: Mật địa hoàng gia

Chương 105: Trần Thiên Lãng

Chương 106: Xung đột

Chương 107: Di chỉ tiên phủ

Chương 108: Di chỉ xảy ra biến cố

Chương 109: Tiên phủ truyền thừa

Chương 110: Giết người đoạt bảo

Chương 111: Nguyên nhân biến cố

Chương 112: Lịch luyện tháp rèn luyện

Chương 113: Hoàn cảnh lịch luyện

Chương 114: Hoang mạc

Chương 115: Chuyện lúc trước

Chương 116: Truyền thừa đan sư

Chương 117: Thông quan ( qua cửa)

Chương 118: Rời khỏi tháp rèn luyện

Chương 119: Độ kiếp

Chương 120: Ngũ ca

Chương 121: Lập uy

Chương 122: Tạ Tuyết chết

Chương 123: Đại náo Trần gia

Chương 124: An táng

Chương 125: Người hoàng thành

Chương 126: Tiếp sau đó

Chương 127: Chuẩn bị thêm phiền

Chương 128: Quấy loạn vũng nước đục

Chương 129: Phương hầu tấn cấp

Chương 130: Tứ ca gửi thư

Chương 131: Rời khỏi Vân Châu

Chương 132: Xuất sư vị tiệp

Chương 133: Hoàng cung bị tập kích

Chương 134: Đến mật địa trước.

Chương 135: Đạo ấn thạch

Chương 136: Họa vô đơn chí

Chương 137: Độ kiếp

Chương 138: Tạ Uẩn thanh tỉnh

Chương 139: Thẩm vấn cửu công tử

Chương 140: Trở về

Chương 141: Giải trừ cấm chế

Chương 142: Chạy trốn

Chương 143: Đến Khánh quốc

Chương 144: Xúi giục

Chương 145: Đại khai sát giới

Chương 146: Tung tích của Cảnh Lan

Chương 147: Lao ngục dưới lòng đất

Chương 148: Chấm dứt ân oán.

Chương 149: Cảnh Lan tỉnh lại

Chương 150: Diệt Hồng quốc

Chương 151: Gặp nhau ở Hàn quốc

Chương 152: Chuyện ở Hàn quốc

Chương 153: Lập kế hoạch

Chương 154: Dò đường

Chương 155: Tứ ca thượng vị