Trang chủ[Đammy](Ngược) Khai Tâm

Đọc Truyện [Đammy](Ngược) Khai Tâm - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Đammy](Ngược) Khai Tâm

Tác giả: Hwinh13

Cập nhật: 22-03-2017

Đọc Truyện

BE Nước mắt rơi xuống, thì ra, Hoàng Dục Nghiêm cũng vì thằng khờ này mà khóc, thì ra, thằng khờ này cũng có thể có được nước mắt của hắn, thì ra ... Khờ à, ngươi có biết không, có một người thông minh tên Hoàng dục Nghiêm yêu một thằng khờ là ngươi đó, nhưng ngươi đã đi xa rồi ....

Danh sách Chap - [Đammy](Ngược) Khai Tâm