Trang chủ[ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!

Đọc Truyện [ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ! - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ĐN DORAEMON] - (Hoàn) - SỐNG LẠI? TÍNH CÁI GÌ!

Tác giả: Super-Love

Cập nhật: 24-03-2020

Đọc Truyện

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Điềm văn,Trọng sinh, Xuyên không, Có bánh bao (but not sinh tử văn), 1x1, Dekixnobi (1995), Tự viết, Hỗ công nha.... Finally: cua đi ngang qua. Tác giả: Nhóc Nhỏ (Supper-Love-No1) Văn án: Mời đọc giả tự cảm nhận Số chap:+ Chính văn: 29 chap