Trang chủ[ ĐN Kimetsu no yaiba ] [ Đam ] Tomioka Giyuu × Kamado Tanjiro

Đọc Truyện [ ĐN Kimetsu no yaiba ] [ Đam ] Tomioka Giyuu × Kamado Tanjiro - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ ĐN Kimetsu no yaiba ] [ Đam ] Tomioka Giyuu × Kamado Tanjiro

Tác giả: vunguyet1234

Cập nhật: 15-08-2020

Đọc Truyện

Bố cục hậu chiến, trận chiến với Muzan kết thúc, chúa quỷ đã không còn nhưng không phải là quỷ đã tuyệt vong. Vẫn còn một số những nơi có quỷ hoành hành. Vì do trận chiến nên số người tử thương khá nhiều, sau gần một tháng ổn định thì SQĐ hoạt động lại bình thường. Người kết vị hiện tại là một trong những người con của chúa công tiền nghiệm. ( Có đóng góp to lớn trong trận chiến, quên tên ). ... Truyện này là cho các hủ thỏa mãn, các bạn chèo thuyền Tomioka Giyuu × Kamado Tanjiro. Và đây là một phiên bản khác do Vũ Nguyệt tự biên soạn, văn vẽ của mình không được hay cho lắm mong mọi người thông cảm. Hầu như đều xuất phát từ cảm xúc của Vũ Nguyệt nên là có một số chi tiết không được logic và phi lý😊 cần mọi người góp ý cho mình.