Trang chủ[ ĐN One Piece ] [ LawLu ] Sweet Love.

Đọc Truyện [ ĐN One Piece ] [ LawLu ] Sweet Love. - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ ĐN One Piece ] [ LawLu ] Sweet Love.

Tác giả: Selina_Norah

Cập nhật: 04-03-2023

Đọc Truyện

❄ Đồng nhân viết chơi, nhân vật thuộc về tác giả Oda. ❄ Cp chính: Law x Luffy. ❄ Thể loại : BL, ngọt sủng, sinh tử văn. ❄ Ace còn sống nha! ❄ Tình trạng: Hoàn.