Trang chủ[Đồng nhân][All x Iruma] Thiên Sứ Nơi Thế Giới Bóng Đêm |Quyển 1|

Đọc Truyện [Đồng nhân][All x Iruma] Thiên Sứ Nơi Thế Giới Bóng Đêm |Quyển 1| - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Đồng nhân][All x Iruma] Thiên Sứ Nơi Thế Giới Bóng Đêm |Quyển 1|

Tác giả: NTGSSA

Cập nhật: 02-07-2021

Đọc Truyện

Suzuki Iruma. Một con người bé nhỏ, với lòng nhân hậu tốt bụng và vẻ đẹp tuyệt vời, đã bán đến Ma Giới. Tưởng chừng như, mọi người sẽ áp bức cậu, nhưng họ lại vô cùng yêu quý, Thiên sứ bé nhỏ độc nhất nơi Ma Giới lạnh lẽo đầy dục vọng này.