Trang chủ[Đồng Nhân Naruto] Đóa Hoa Mùa Xuân

Đọc Truyện [Đồng Nhân Naruto] Đóa Hoa Mùa Xuân  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Đồng Nhân Naruto] Đóa Hoa Mùa Xuân

Tác giả: shiizan10

Cập nhật: 13-04-2020

Đọc Truyện

Tên truyện: Đóa Hoa Mùa Xuân. Được viết bởi: trflgr__shii. Thể loại: XK, NP, Romance. Diễn biến: Đang thực hiện. *Nguyên tác thuộc về Kishimoto Masashi-sensei. Riêng OC là của tôi. Cre Bookcover: @Viic_Ria @Delire_Team