Trang chủ[DORP VĨNH VIỄN]Alldeku_ Hành trình trả thù của người anh hùng cô độc.

Đọc Truyện [DORP VĨNH VIỄN]Alldeku_ Hành trình trả thù của người anh hùng cô độc. - Truyen99.Com

Đọc Truyện [DORP VĨNH VIỄN]Alldeku_ Hành trình trả thù của người anh hùng cô độc.

Tác giả: sherry_ari

Cập nhật: 11-05-2021

Đọc Truyện

Đây là câu chuyện về thể loại Đam mỹ, Alldeku. Cậu bị hiểu lầm là đã kết giao với villain( tội phạm) để lật đổ UA. Cậu đã được cứu bởi Akami(me) trong quá trình chạy trốn. Và hình trình trả thù bắt đầu...!