Trang chủ(Drop)[AllDeku] Nó Không Phải Là Mơ.

Đọc Truyện (Drop)[AllDeku] Nó Không Phải Là Mơ. - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Drop)[AllDeku] Nó Không Phải Là Mơ.

Tác giả: AllDeku667

Cập nhật: 14-06-2022

Đọc Truyện

Thế giới không năng lực. Kaminari và Izuku là bạn thuở nhỏ của nhau. Hai người gặp lại năm cấp ba. Muốn biết chi tiết thì đọc đi rồi biết.:))