Trang chủ[Edit/Hardra] Lần thứ hai bị thương

Đọc Truyện [Edit/Hardra] Lần thứ hai bị thương - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Edit/Hardra] Lần thứ hai bị thương

Tác giả: vorfreude25

Cập nhật: 02-05-2023

Đọc Truyện

Nguồn: https://jujiejielaofute.lofter.com/post/4d215d79_1cd4d88dd Cảm ơn bản convert của bạn @Inari_TLL <3 Bối cảnh sau chiến tranh, Harry cứu Draco ra khỏi tù. Bước đầu đọc thấy có vẻ là Harry đảk nên mình xin edit để gặm cho đỡ đói hàng. :"> Bản edit chỉ đúng khoảng 80-85%. Mình edit với mục đích để đọc (dễ hơn) và lưu trữ, hoàn toàn phi thương mại.

Danh sách Chap - [Edit/Hardra] Lần thứ hai bị thương