Trang chủ[Edit - Hoàn] Hoàng Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Đọc Truyện [Edit - Hoàn] Hoàng Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Edit - Hoàn] Hoàng Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Tác giả: -BPHouse-

Cập nhật: 04-10-2018

Đọc Truyện

•Tên gốc: Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng. •Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả. •Số chương: 103 (97 chương chính văn + 6 phiên ngoại). •Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước. •Edit & Beta: Team Hoàng Vân Điện. •Bìa: Huệ Hoàng Hậu. •Tình trạng: đã hoàn. ⚫Văn án⚫ Hoàng Hậu không muốn độc sủng, Hoàng Đế càng muốn sủng nàng. (Không muốn làm Hoàng Hậu × Hoàng Đế càng muốn nàng làm Hoàng Hậu) Lời văn ngọt, nam chủ bị bệnh xà tinh, hậu cung chỉ có một người nữ chủ. ↪Có review ở đầu bộ truyện. ^^ XXX Đừng mang truyện đi đâu khi chưa được sự cho phép của nhà.

Danh sách Chap - [Edit - Hoàn] Hoàng Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Review Hoàng Sủng

Chương 1 ↪ Vào cung

Chương 2↪ Lần đầu gặp gỡ

Chương 3↪Hoàng Đế

Chương 4↪Tình sâu tình mỏng

Chương 5↪Ngự tứ

Chương 6↪Tặng hương

Chương 7↪Mệnh Phượng Hoàng

Chương 8↪Quan tâm

Chương 9↪Vinh hạnh đặc biệt

Chương 10↪Ân sủng

Chương 11↪Thánh chỉ

Chương 12↪Phong Hậu

Chương 13↪Tình cờ gặp gỡ

Chương 14↪Tướng quân

Chương 15↪Gia yến

Chương 16↪Hoàng Hậu

Chương 17↪Tiến cung

Chương 18↪Bày tỏ

Chương 19↪Thân cận

Chương 20↪Cung yến

Chương 21↪Dắt tay

Chương 22↪Phân cao thấp

Chương 23↪Sính lễ

Chương 24 ↪Xuân cung đồ

Chương 25↪Đại hôn

Chương 26↪Động phòng

Chương 27↪Ôn tồn

Chương 28↪Săn sóc

Chương 29↪Nghỉ ngơi

Chương 30↪Thật lòng

Chương 31↪Dung túng

Chương 32↪Say rượu

Chương 33↪Dụ dỗ

Chương 34↪Thân mật

Chương 35↪Đùa giỡn

Chương 36↪Đứng đắn

Chương 37↪Kìm nén

Chương 38↪Xoa bóp

Chương 39↪Chân ngọc

Chương 40↪Cổ vũ

Chương 41↪Xuân yến

Chương 42↪Tính tình

Chương 43↪Sủng ái

Chương 44↪Nguyệt sự

Chương 45↪Đút ăn

Chương 46↪Tắm gội

Chương 47↪Kiều diễm

Chương 48↪Lại đút ăn

Chương 49↪Thân thân

Chương 50↪Động tâm

Chương 51↪Quân tâm

Chương 52↪Cầu sủng

Chương 53↪Ghen tuông

Chương 54 ↪Chử Diệu

Chương 55↪Mỹ vị

Chương 56 ↪ Tứ hôn

Chương 57 ↪Gieo giống

Chương 58 ↪Tên thân mật

Chương 59↪Thịnh sủng

Chương 60↪Mỹ nhân

Chương 61 ↪Mất mặt

Chương 62 ↪Quyến rũ

Chương 63 ↪Cám dỗ

Chương 64 ↪Hành cung

Chương 65: ↪Biểu muội

Chương 66↪ Chuyện mang thai

Chương 67↪Có thai

Chương 68↪Hỉ sự

Chương 69↪Nghẹn

Chương 70: ↪Dập lửa

Chương 71: ↪Không ổn

Chương 72↪Trừng phạt

Chương 73↪Lời đồn đãi

Chương 74↪Nghiêm trị

Chương 75↪Ý chỉ

Chương 76↪Tình thú

Chương 77↪Đút ta

Chương 78↪Hơi say

Chương 79↪Khó nhịn

Chương 80↪Song thai

Chương 81↪Trướng đau

Chương 82↪Chủ động

Chương 83↪Máy thai

Chương 84↪Bướng bỉnh

Chương 85↪Đông chí

Chương 86:↪Trời đông giá rét

Chương 87↪Thức tỉnh

Chương 88↪Xử trí

Chương 89↪Đau bụng

Chương 90↪Sinh ra

Chương 91↪Chơi Xấu

Chương 92↪Nuôi con

Chương 93↪Phụ thân đáng trách

Chương 94↪Tình ý

Chương 95↪Tư vị (*)

Chương 96↪Bảo bảo

Chương 97↪Là yêu

Chương 98↪Phiên ngoại một

Chương 99↪Phiên ngoại hai

Chương 100↪Phiên ngoại ba

Chương 101↪Phiên ngoại bốn

Chương 102↪Phiên ngoại năm

Chương 103 ↪ Phiên ngoại đặc biệt (Lệ Đông Quân × Liễu Phiêu Nhứ)

💥 PR❗PR❗ PR❗💥