Trang chủ[EDIT/HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp

Đọc Truyện [EDIT/HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Truyen99.Com

Đọc Truyện [EDIT/HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp

Tác giả: dphh___

Cập nhật: 06-08-2022

Đọc Truyện

Truyện: Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp Tác giả: Quân Mai Tuyền Hạ Editor: Diệp Hạ (dphh___) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1v1 Số chương: 72 chương (Hoàn thành 30/11/2021 ~ 21/04/2022) Nguồn: Tấn Giang Đây là một trò chơi công lược. Thế giới thứ nhất, mỹ nhân ngư, vương tử nhận nhầm mỹ nhân ngư thành người khác, đối tốt với người khác đủ điều, lại coi mỹ nhân ngư như đá kê chân. Chuyện y phải làm chính là dứt khoát bỏ đi, làm hắn đau khổ, làm hắn hối hận lại không thể tìm được y. Thế giới thứ hai, công lược vai ác biến thái, đến thời kỳ thiếu niên của hắn, cẩn thận vuốt thuận lông hắn. Thế giới thứ ba, y biến thành vạn nhân mê, ai cũng bị y mê hoặc, nhưng y lại không yêu bọn họ. Kẻ thù yêu y, muốn chiếm hữu y, thuộc hạ của y yêu y, không màng tất cả bảo vệ y, ngay cả vai chính cũng yêu y, mà y sau khi soát đầy độ hảo cảm lại tiêu sái rời đi... Tạ Quan Sư là một cao thủ trò chơi, y sẽ không yêu bất luận kẻ nào. . . đúng chứ? Dò mìn: Công từ đầu đến cuối là một người 🚫🚫 WARNING 🚫🚫 - Cẩu huyết cẩu huyết cẩu huyết - Sảng văn sảng văn sảng văn Quan trọng thì nói 3 lần. Bạn đã được cảnh báo, đừng cố đấm ăn xôi nhảy vào đọc rồi bash. Thanks! Chỉ đăng tải tại watt.pad dphh___ và uarmysunshine.wordpress

Danh sách Chap - [EDIT/HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp

Văn án

1. Mỹ nhân ngư (1)

2. Mỹ nhân ngư (2)

3. Mỹ nhân ngư (3)

4. Mỹ nhân ngư (4)

5. Mỹ nhân ngư (5)

6. Mỹ nhân ngư (6)

7. Mỹ nhân ngư (7)

8. Mỹ nhân ngư (8)

9. Mỹ nhân ngư (9)

10. Mỹ nhân ngư (10)

11. Mỹ nhân ngư (11)

12. Mỹ nhân ngư (12)

13. Mỹ nhân ngư (13)

14. Mỹ nhân ngư (14)

15. Mỹ nhân ngư (15)

16. Mỹ nhân ngư (16)

17. Mỹ nhân ngư (17)

18. Mỹ nhân ngư (18)

19. Mỹ nhân ngư (19)

20. Mỹ nhân ngư (20)

21. Mỹ nhân ngư (21)

22. Mỹ nhân ngư (Hoàn)

23. Bán diện trang (1)

24. Bán diện trang (2)

25. Bán diện trang (3)

26. Bán diện trang (4)

27. Bán diện trang (5)

28. Bán diện trang (6)

29. Bán diện trang (7)

30. Bán diện trang (8)

31. Bán diện trang (9)

32. Bán diện trang (10)

33. Bán diện trang (11)

34. Bán diện trang (12)

35. Bán diện trang (13)

36. Bán diện trang (14)

37. Bán diện trang (15)

38. Bán diện trang (16)

39. Bán diện trang (17)

40. Bán diện trang (18)

41. Bán diện trang (19)

42. Bán diện trang (20)

43. Bán diện trang (21)

44. Bán diện trang (Hoàn)

45. Bán diện trang (Phiên ngoại)

46. Vạn nhân mê (1)

47. Vạn nhân mê (2)

48. Vạn nhân mê (3)

49. Vạn nhân mê (4)

50. Vạn nhân mê (5)

51. Vạn nhân mê (6)

52. Vạn nhân mê (7)

53. Vạn nhân mê (8)

54. Vạn nhân mê (9)

55. Vạn nhân mê (10)

56. Vạn nhân mê (11)

57. Vạn nhân mê (12)

58. Vạn nhân mê (13)

59. Vạn nhân mê (14)

60. Vạn nhân mê (15)

61. Vạn nhân mê (16)

62. Vạn nhân mê (17)

63. Vạn nhân mê (18)

64. Vạn nhân mê (19)

65. Vạn nhân mê (20)

66. Vạn nhân mê (21)

67. Vạn nhân mê (22)

68. Vạn nhân mê (23)

69. Vạn nhân mê (24)

70. Vạn nhân mê (25)

71. Vạn nhân mê (Hoàn)

72. Kết thúc