Trang chủ[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)

Đọc Truyện [Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn) - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu lãng mạn (Hoàn)

Tác giả: cuamarkhyuck

Cập nhật: 14-02-2021

Đọc Truyện

Tác giả: Chenirxx Edit: Lam Hạ Thể Loại: Hiện đại, cảnh sát, hắc bang, HE Pairing: MarkHyuck, NoMin Tình trạng bản gốc: 25 chương + 3 phiên ngoại - hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn thành Designer: Quin Lee Bản gốc đã bị xóa trên Lofter cũng như những nơi khác, bản raw được người khác share lại và dù đã cố gắng hết sức thì bọn tớ vẫn không cách nào liên lạc được với tác giả. Văn Án: Lee Donghyuck tự nhận mình không có yêu cầu gì, cũng không có tham vọng gì đối với cuộc đời, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ thèm muốn cố gắng lại gần cái người tên Mark Lee này đến thế, thật kỳ lạ làm sao.