Trang chủ[EDIT] - NHÓM THÚ PHU CỦA TA -

Đọc Truyện [EDIT] - NHÓM THÚ PHU CỦA TA - - Truyen99.Com

Đọc Truyện [EDIT] - NHÓM THÚ PHU CỦA TA -

Tác giả: salad-days-06

Cập nhật: 27-09-2021

Đọc Truyện

Tên: Nhóm Thú phu của ta Tác giả: Tiểu Cố Editor: Salad days Thể loại: đam, SONG TÍNH, NP, thú nhân, sinh tử, HE Văn án: Tinh cầu 'Lam tinh' có tỷ lệ giống đực và giống cái 1000:1. Lại trọng sinh làm một giống cái ở tinh cầu này, Thời Dĩ Thiên theo luật phải gả cho một nhóm các trượng phu, lại còn phải thu nạp thêm 10 vị trắc phu,..... - Văn án vậy thôi chứ thụ không lăng nhăng, không cẩu huyết nhé. - Quan trọng đây là SONG TÍNH có SINH TỬ luôn nha. Không thích xin đừng vào.