Trang chủ[Edit/NTR]Phóng Túng

Đọc Truyện [Edit/NTR]Phóng Túng - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Edit/NTR]Phóng Túng

Tác giả: nguyetlinh978

Cập nhật: 04-02-2023

Đọc Truyện

Tác giả:Hồng Hoa Nãi Đậu Tình trạng:Hoàn Thành Nguyên sang / nam nam / hư cấu / cao H / chính kịch / mỹ nhân thụ / cao H Song hướng xuất quỹ văn. Nhiều kim phúc hắc đại lão công x song tính minh tinh mảnh mai thụ Giang Hành Chiêu x Kỳ Tri Bối cảnh giả thiết: Đồng tính hôn nhân hợp pháp. Phu phu tinh thần "1v1". Công thụ trước sau xuất quỹ, cuối cùng đều không thể tự kềm chế mà luân hãm ở cho nhau phản bội khoái cảm trung. Ps: Thịt là chủ, hơi lượng cốt truyện là phụ.

Danh sách Chap - [Edit/NTR]Phóng Túng