Trang chủ[EDIT] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi

Đọc Truyện [EDIT] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi - Truyen99.Com

Đọc Truyện [EDIT] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi

Tác giả: dphh___

Cập nhật: 15-05-2023

Đọc Truyện

Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi - Lốp xe dự phòng OOC rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Editor: Diệp Hạ (dphh___) Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Tình trạng: on-going Bản edit được thực hiện bởi 'Diệp Hạ', chỉ được đăng tải tại vvattpad 'dphh___' và blog 'uarmysunshine.wordpress.com' Trình Mộc Quân là một cây trúc thần, vì độ tình kiếp nên tiến vào Hệ thống độ kiếp làm lốp xe dự phòng. Nhưng hắn không có tâm, làm lốp xe dự phòng cũng rất tùy ý, vào thế giới nào hỏng thế giới đó. Tổ kế hoạch tức giận. Trình Mộc Quân bị ném vào thế giới trừng phạt làm chó liếm ba năm mới khôi phục ký ức, nếu muốn rời đi nhất định phải trở về chữa trị những thế giới đã hỏng. Trình Mộc Quân chỉ đành trở về cái hố to mình đã đào. Vai chính đã ở dưới đáy hố, ngày đêm mài đao soàn soạt chờ đợi hắn trở về. Đã trở lại thì đừng hòng chạy. Túm lợi: Trúc thần vì muốn độ kiếp nên đi làm nhiệm vụ, mà vào thế giới nào hỏng thế giới đó, thế nên bị bắt về sửa chữa cốt truyện, tuyệt đối không được OOC nữa. Nhưng ai mà ngờ, lần này người OOC lại là nhân vật chính!!!

Danh sách Chap - [EDIT] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi

Giới thiệu

Chương 1: Khúc dạo đầu

Chương 2: Thế thân xuyên thư OOC rồi (1)

Chương 3: Thế thân xuyên thư OOC rồi (2)

Chương 4: Thế thân xuyên thư OOC rồi (3)

Chương 5: Thế thân xuyên thư OOC rồi (4)

Chương 6: Thế thân xuyên thư OOC rồi (5)

Chương 7: Thế thân xuyên thư OOC rồi (6)

Chương 8: Thế thân xuyên thư OOC rồi (7)

Chương 9: Thế thân xuyên thư OOC rồi (8)

Chương 10: Thế thân xuyên thư OOC rồi (9)

Chương 11: Thế thân xuyên thư OOC rồi (10)

Chương 12: Thế thân xuyên thư OOC rồi (11)

Chương 13: Thế thân xuyên thư OOC rồi (12)

Chương 14: Thế thân xuyên thư OOC rồi (13)

Chương 15: Thế thân xuyên thư OOC rồi (14)

Chương 16: Thế thân xuyên thư OOC rồi (15)

Chương 17: Thế thân xuyên thư OOC rồi (16)

Chương 18: Thế thân xuyên thư OOC rồi (17)

Chương 19.1: Thế thân xuyên thư OOC rồi (18)

Chương 19.2: Thế thân xuyên thư OOC rồi (18)

Chương 20: Thế thân xuyên thư OOC rồi (19)

Chương 21: Thế thân xuyên thư OOC rồi (20)

Chương 22: Thế thân xuyên thư OOC rồi (21)

Chương 23: Thế thân xuyên thư OOC rồi (Hoàn)

Chương 24: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (1)

Chương 25: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (2)

Chương 26: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (3)

Chương 27: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (4)

Chương 28: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (5)

Chương 29: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (6)

Chương 30: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (7)

Chương 31: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (8)

Chương 32: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (9)

Chương 33: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (10)

Chương 34: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (11)

Chương 35: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (12)

Chương 36: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (13)

Chương 37: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (14)

Chương 38: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (15)

Chương 39: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (16)

Chương 40: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (17)

Chương 41: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (18)

Chương 42: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (19)

Chương 43: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (20)

Chương 44: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (Hoàn)

Chương 45: Bạn trai cũ OOC rồi (1)

Chương 46: Bạn trai cũ OOC rồi (2)

Chương 47: Bạn trai cũ OOC rồi (3)

Chương 48: Bạn trai cũ OOC rồi (4)

Chương 49: Bạn trai cũ OOC rồi (5)

Chương 50: Bạn trai cũ OOC rồi (6)

Chương 51: Bạn trai cũ OOC rồi (7)

Chương 52: Bạn trai cũ OOC rồi (8)

Chương 53: Bạn trai cũ OOC rồi (9)

Chương 54: Bạn trai cũ OOC rồi (10)

Chương 55: Bạn trai cũ OOC rồi (11)

Chương 56: Bạn trai cũ OOC rồi (12)

Chương 57: Bạn trai cũ OOC rồi (13)

Chương 58: Bạn trai cũ OOC rồi (14)

Chương 59: Bạn trai cũ OOC rồi (15)

Chương 60: Bạn trai cũ OOC rồi (16)

Chương 61: Bạn trai cũ OOC rồi (17)

Chương 62: Bạn trai cũ OOC rồi (18)

Chương 63: Bạn trai cũ OOC rồi (19)

Chương 64: Bạn trai cũ OOC rồi (20)

Chương 65: Bạn trai cũ OOC rồi (21)

Chương 66: Bạn trai cũ OOC rồi (22)

Chương 67: Bạn trai cũ OOC rồi (Hoàn)

Chương 68: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (1)

Chương 69: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (2)

Chương 70: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (3)

Chương 71: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (4)

Chương 72: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (5)

Chương 73: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (6)

Chương 74: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (7)

Chương 75: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (8)

Chương 76: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (9)

Chương 77: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (10)

Chương 78: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (11)

Chương 79: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (12)

Chương 80: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (13)

Chương 81: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (14)

Chương 82: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (15)

Chương 83: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (16)

Chương 84: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (17)

Chương 85: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (18)

Chương 86: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (19)

Chương 87: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (20)

Chương 88: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (Hoàn)

Chương 89: Học bá cao lãnh OOC rồi (1)

Chương 90: Học bá cao lãnh OOC rồi (2)

Chương 91: Học bá cao lãnh OOC rồi (3)

Chương 92: Học bá cao lãnh OOC rồi (4)

Chương 93: Học bá cao lãnh OOC rồi (5)

Chương 94: Học bá cao lãnh OOC rồi (6)

Chương 95: Học bá cao lãnh OOC rồi (7)

Chương 96: Học bá cao lãnh OOC rồi (8)

Chương 97: Học bá cao lãnh OOC rồi (9)

Chương 98: Học bá cao lãnh OOC rồi (10)

Chương 99: Học bá cao lãnh OOC rồi (11)

Chương 100: Học bá cao lãnh OOC rồi (12)

Chương 101: Học bá cao lãnh OOC rồi (13)

Chương 102: Học bá cao lãnh OOC rồi (14)

Chương 103: Học bá cao lãnh OOC rồi (15)

Chương 104: Học bá cao lãnh OOC rồi (16)

Chương 105: Học bá cao lãnh OOC rồi (17)

Chương 106: Học bá cao lãnh OOC rồi (18)

Chương 107: Học bá cao lãnh OOC rồi (19)

Chương 108: Học bá cao lãnh OOC rồi (20)

Chương 109: Học bá cao lãnh OOC rồi (Hoàn)