Trang chủ[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 2

Đọc Truyện [EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 2 - Truyen99.Com

Đọc Truyện [EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 2

Tác giả: trmieh

Cập nhật: 29-08-2022

Đọc Truyện

Hoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô. Chuyển công tác thì chuyển công tác, dù sao ở đâu cũng là đi làm thuê. Vì vậy, các đồng nghiệp trong bộ phận mới, thấy rằng đồng nghiệp mới của họ dường như có một số vấn đề... - Nữ chủ khác đang cùng nam chủ yêu đương, nàng đang cùng nam chủ đấu khẩu. - Nữ chủ khác đang đánh quái thăng cấp, nàng đang cùng quái xưng huynh gọi đệ. - Nữ chính khác đang đấu trí đấu dũng với nhân vật phản diện, nàng cướp chén cơm của nhân vật phản diện. Chuyện nữ chính cần làm, nàng một việc cũng không làm, chuyện nữ chính không nên làm, nàng mỗi việc làm một lần. Khi công ty đang cân nhắc sa thải cô ấy... cười chết đi được, căn bản không từ chối được! Hoa Vụ: Tôi quyết định làm việc chăm chỉ ở đây và nghỉ hưu. Công ty: Không, không cần! Tags: Nữ cường, xuyên nhanh, ngược đãi cặn bã, dòng chảy vô hạn, đại lão, tiếng cười, sảng văn

Danh sách Chap - [EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 2

Vị diện 6 - Chương 201: Không phải con người cũng phải làm việc (31)

Vị diện 6 - Chương 202: Không phải con người cũng phải làm việc (32)

Vị diện 6 - Chương 203: Không phải con người cũng phải làm việc (33 - Kết thúc)

Vị diện 7 - Chương 204: Tôi và những thân thích cực phẩm (1)

Vị diện 7 - Chương 205: Tôi và những thân thích cực phẩm (2)

Vị diện 7 - Chương 206: Tôi và những thân thích cực phẩm (3)

Vị diện 7 - Chương 207: Tôi và những thân thích cực phẩm (4)

Vị diện 7 - Chương 208: Tôi và những thân thích cực phẩm (5)

Vị diện 7 - Chương 209: Tôi và những thân thích cực phẩm (6)

Vị diện 7 - Chương 210: Tôi và những thân thích cực phẩm (7)

Vị diện 7 - Chương 211: Tôi và những thân thích cực phẩm (8)

Vị diện 7 - Chương 212: Tôi và những thân thích cực phẩm (9)

Vị diện 7 - Chương 213: Tôi và những thân thích cực phẩm (10)

Vị diện 7 - Chương 214: Tôi và những thân thích cực phẩm (11)

Vị diện 7 - Chương 215: Tôi và những thân thích cực phẩm (12)

Vị diện 7 - Chương 216: Tôi và những thân thích cực phẩm (13)

Vị diện 7 - Chương 217: Tôi và những thân thích cực phẩm (14)

Vị diện 7 - Chương 218: Tôi và những thân thích cực phẩm (15)

Vị diện 7 - Chương 219: Tôi và những thân thích cực phẩm (16)

Vị diện 7 - Chương 220: Tôi và những thân thích cực phẩm (17)

Vị diện 7 - Chương 221: Tôi và những thân thích cực phẩm (18)

Vị diện 7 - Chương 222: Tôi và những thân thích cực phẩm (19)

Vị diện 7 - Chương 223: Tôi và những thân thích cực phẩm (20)

Vị diện 7 - Chương 224: Tôi và những thân thích cực phẩm (21 - Kết thúc)

Vị diện 8 - Chương 225: Tự mình tu luyện sát thủ (1)

Vị diện 8 - Chương 226: Tự mình tu luyện sát thủ (2)

Vị diện 8 - Chương 227: Tự mình tu luyện sát thủ (3)

Vị diện 8 - Chương 228: Tự mình tu luyện sát thủ (4)

Vị diện 8 - Chương 229: Tự mình tu luyện sát thủ (5)

Vị diện 8 - Chương 230: Tự mình tu luyện sát thủ (6)

Vị diện 8 - Chương 231: Tự mình tu luyện sát thủ (7)

Vị diện 8 - Chương 232: Tự mình tu luyện sát thủ (8)

Vị diện 8 - Chương 233: Tự mình tu luyện sát thủ (9)

Vị diện 8 - Chương 234: Tự mình tu luyện sát thủ (10)

Vị diện 8 - Chương 235: Tự mình tu luyện sát thủ (11)

Vị diện 8 - Chương 236: Tự mình tu luyện sát thủ (12)

Vị diện 8 - Chương 237: Tự mình tu luyện sát thủ (13)

Vị diện 8 - Chương 238: Tự mình tu luyện sát thủ (14)

Vị diện 8 - Chương 239: Tự mình tu luyện sát thủ (15)

Vị diện 8 - Chương 240: Tự mình tu luyện sát thủ (16)

Vị diện 8 - Chương 241: Tự mình tu luyện sát thủ (17)

Vị diện 8 - Chương 242: Tự mình tu luyện sát thủ (18)

Vị diện 8 - Chương 243: Tự mình tu luyện sát thủ (19)

Vị diện 8 - Chương 244: Tự mình tu luyện sát thủ (20)

Vị diện 8 - Chương 245: Tự mình tu luyện sát thủ (21)

Vị diện 8 - Chương 246: Tự mình tu luyện sát thủ (22)

Vị diện 8 - Chương 247: Tự mình tu luyện sát thủ (23)

Vị diện 8 - Chương 248: Tự mình tu luyện sát thủ (24)

Vị diện 8 - Chương 249: Tự mình tu luyện sát thủ (25)

Vị diện 8 - Chương 250: Tự mình tu luyện sát thủ (26)

Vị diện 8 - Chương 251: Tự mình tu luyện sát thủ (27)

Vị diện 8 - Chương 252: Tự mình tu luyện sát thủ (28)

Vị diện 8 - Chương 253: Tự mình tu luyện sát thủ (29)

Vị diện 8 - Chương 254: Tự mình tu luyện sát thủ (30)

Vị diện 8 - Chương 255: Tự mình tu luyện sát thủ (31)

Vị diện 8 - Chương 256: Tự mình tu luyện sát thủ (32)

Vị diện 8 - Chương 257: Tự mình tu luyện sát thủ (33)

Vị diện 8 - Chương 258: Tự mình tu luyện sát thủ (34)

Vị diện 8 - Chương 259: Tự mình tu luyện sát thủ (35)

Vị diện 8 - Chương 260: Tự mình tu luyện sát thủ (36)

Vị diện 8 - Chương 261: Tự mình tu luyện sát thủ (37 - Kết thúc)

Vị diện 8 - Chương 262: Tự mình tu luyện sát thủ (Phiên ngoại Tạ Lan 1)

Vị diện 8 - Chương 263: Tự mình tu luyện sát thủ (Phiên ngoại Tạ Lan 2)

Vị diện 8 - Chương 264: Tự mình tu luyện sát thủ (Phiên ngoại Tạ Lan 3)

Vị diện 8 - Chương 265: Tự mình tu luyện sát thủ (Phiên ngoại Tạ Lan 4)

Vị diện 9 - Chương 266: Dưới bóng hoàng hôn (1)

Vị diện 9 - Chương 267: Dưới bóng hoàng hôn (2)

Vị diện 9 - Chương 268: Dưới bóng hoàng hôn (3)

Vị diện 9 - Chương 269: Dưới bóng hoàng hôn (4)

Vị diện 9 - Chương 270: Dưới bóng hoàng hôn (5)

Vị diện 9 - Chương 271: Dưới bóng hoàng hôn (6)

Vị diện 9 - Chương 272: Dưới bóng hoàng hôn (7)

Vị diện 9 - Chương 273: Dưới bóng hoàng hôn (8)

Vị diện 9 - Chương 274: Dưới bóng hoàng hôn (9)

Vị diện 9 - Chương 275: Dưới bóng hoàng hôn (10)

Vị diện 9 - Chương 276: Dưới bóng hoàng hôn (11)

Vị diện 9 - Chương 277: Dưới bóng hoàng hôn (12)

Vị diện 9 - Chương 278: Dưới bóng hoàng hôn (13)

Vị diện 9 - Chương 279: Dưới bóng hoàng hôn (14)

Vị diện 9 - Chương 280: Dưới bóng hoàng hôn (15)

Vị diện 9 - Chương 281: Dưới bóng hoàng hôn (16)

Vị diện 9 - Chương 282: Dưới bóng hoàng hôn (17)

Vị diện 9 - Chương 283: Dưới bóng hoàng hôn (18)

Vị diện 9 - Chương 284: Dưới bóng hoàng hôn (19)

Vị diện 9 - Chương 285: Dưới bóng hoàng hôn (20)

Vị diện 9 - Chương 286: Dưới bóng hoàng hôn (21)

Vị diện 9 - Chương 287: Dưới bóng hoàng hôn (22)

Vị diện 9 - Chương 288: Dưới bóng hoàng hôn (23)

Vị diện 9 - Chương 289: Dưới bóng hoàng hôn (24)

Vị diện 9 - Chương 290: Dưới bóng hoàng hôn (25)

Vị diện 9 - Chương 291: Dưới bóng hoàng hôn (26)

Vị diện 9 - Chương 292: Dưới bóng hoàng hôn (27)

Vị diện 9 - Chương 293: Dưới bóng hoàng hôn (28)

Vị diện 9 - Chương 294: Dưới bóng hoàng hôn (29)

Vị diện 9 - Chương 295: Dưới bóng hoàng hôn (30)

Vị diện 9 - Chương 296: Dưới bóng hoàng hôn (31)

Vị diện 9 - Chương 297: Dưới bóng hoàng hôn (32)

Vị diện 9 - Chương 298: Dưới bóng hoàng hôn (33)

Vị diện 9 - Chương 299: Dưới bóng hoàng hôn (34)

Vị diện 9 - Chương 300: Dưới bóng hoàng hôn (35)

Vị diện 9 - Chương 301: Dưới bóng hoàng hôn (36 - Kết thúc)

Vị diện thực tế - Chương 302: Công ty TNHH Liên minh Không gian và Thời gian (1)

Vị diện 10 - Chương 303: Tôi làm nữ chính cách vách (1)

Vị diện 10 - Chương 304: Tôi làm nữ chính cách vách (2)

Vị diện 10 - Chương 305: Tôi làm nữ chính cách vách (3)

Vị diện 10 - Chương 306: Tôi làm nữ chính cách vách (4)

Vị diện 10 - Chương 307: Tôi làm nữ chính cách vách (5)

Vị diện 10 - Chương 308: Tôi làm nữ chính cách vách (6)

Vị diện 10 - Chương 309: Tôi làm nữ chính cách vách (7)

Vị diện 10 - Chương 310: Tôi làm nữ chính cách vách (8)

Vị diện 10 - Chương 311: Tôi làm nữ chính cách vách (9)

Vị diện 10 - Chương 312: Tôi làm nữ chính cách vách (10)

Vị diện 10 - Chương 313: Tôi làm nữ chính cách vách (11)

Vị diện 10 - Chương 314: Tôi làm nữ chính cách vách (12)

Vị diện 10 - Chương 315: Tôi làm nữ chính cách vách (13)

Vị diện 10 - Chương 316: Tôi làm nữ chính cách vách (14)

Vị diện 10 - Chương 317: Tôi làm nữ chính cách vách (15)

Vị diện 10 - Chương 318: Tôi làm nữ chính cách vách (16)

Vị diện 10 - Chương 319: Tôi làm nữ chính cách vách (17)

Vị diện 10 - Chương 320: Tôi làm nữ chính cách vách (18)

Vị diện 10 - Chương 321: Tôi làm nữ chính cách vách (19)

Vị diện 10 - Chương 322: Tôi làm nữ chính cách vách (20)

Vị diện 10 - Chương 323: Tôi làm nữ chính cách vách (21)

Vị diện 10 - Chương 324: Tôi làm nữ chính cách vách (22)

Vị diện 10 - Chương 325: Tôi làm nữ chính cách vách (23)

Vị diện 10 - Chương 326: Tôi làm nữ chính cách vách (24)

Vị diện 10 - Chương 327: Tôi làm nữ chính cách vách (25)

Vị diện 10 - Chương 328: Tôi làm nữ chính cách vách (26)

Vị diện 10 - Chương 329: Tôi làm nữ chính cách vách (27)

Vị diện 10 - Chương 330: Tôi làm nữ chính cách vách (28)

Vị diện 10 - Chương 331: Tôi làm nữ chính cách vách (29)

Vị diện 10 - Chương 332: Tôi làm nữ chính cách vách (30)

Vị diện 10 - Chương 333: Tôi làm nữ chính cách vách (31)

Vị diện 10 - Chương 334: Tôi làm nữ chính cách vách (32)

Vị diện 10 - Chương 335: Tôi làm nữ chính cách vách (33)

Vị diện 10 - Chương 336: Tôi làm nữ chính cách vách (34)

Vị diện 10 - Chương 337: Tôi làm nữ chính cách vách (35)

Vị diện 10 - Chương 338: Tôi làm nữ chính cách vách (36)

Vị diện 10 - Chương 339: Tôi làm nữ chính cách vách (37)

Vị diện 10 - Chương 340: Tôi làm nữ chính cách vách (38)

Vị diện 10 - Chương 341: Tôi làm nữ chính cách vách (39)

Vị diện 10 - Chương 342: Tôi làm nữ chính cách vách (40 - Kết thúc)

Vị diện thực tế - Chương 343: Công ty TNHH Liên minh Thời gian và Không gian (2)

Vị diện 11 - Chương 344: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (1)

Vị diện 11 - Chương 345: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (2)

Vị diện 11 - Chương 346: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (3)

Vị diện 11 - Chương 347: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (4)

Vị diện 11 - Chương 348: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (5)

Vị diện 11 - Chương 349: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (6)

Vị diện 11 - Chương 350: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (7)

Vị diện 11 - Chương 351: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (8)

Vị diện 11 - Chương 352: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (9)

Vị diện 11 - Chương 353: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (10)

Vị diện 11 - Chương 354: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (11)

Vị diện 11 - Chương 355: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (12)

Vị diện 11 - Chương 356: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (13)

Vị diện 11 - Chương 357: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (14)

Vị diện 11 - Chương 358: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (15)

Vị diện 11 - Chương 359: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (16)

Vị diện 11 - Chương 360: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (17)

Vị diện 11 - Chương 361: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (18)

Vị diện 11 - Chương 362: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (19)

Vị diện 11 - Chương 363: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (20)

Vị diện 11 - Chương 364: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (21)

Vị diện 11 - Chương 365: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (22)

Vị diện 11 - Chương 366: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (23)

Vị diện 11 - Chương 367: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (24)

Vị diện 11 - Chương 368: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (25)

Vị diện 11 - Chương 369: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (26)

Vị diện 11 - Chương 370: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (27)

Vị diện 11 - Chương 371: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (28)

Vị diện 11 - Chương 372: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (29)

Vị diện 11 - Chương 373: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (30)

Vị diện 11 - Chương 374: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (31)

Vị diện 11 - Chương 375: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (32)

Vị diện 11 - Chương 376: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (33)

Vị diện 11 - Chương 377: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (34)

Vị diện 11 - Chương 378: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (35)

Vị diện 11 - Chương 379: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (36)

Vị diện 11 - Chương 380: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (37)

Vị diện 11 - Chương 381: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (38)

Vị diện 11 - Chương 382: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (39)

Vị diện 11 - Chương 383: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (40)

Vị diện 11 - Chương 384: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (41)

Vị diện 11 - Chương 385: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (42)

Vị diện 11 - Chương 386: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (43)

Vị diện 11 - Chương 387: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (44)

Vị diện 11 - Chương 388: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (45)

Vị diện 11 - Chương 389: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (46)

Vị diện 11 - Chương 390: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (47)

Vị diện 11 - Chương 391: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (48)

Vị diện 11 - Chương 392: Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (49 - Kết thúc)

Vị diện 12 - Chương 393: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (1)

Vị diện 12 - Chương 394: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (2)

Vị diện 12 - Chương 395: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (3)

Vị diện 12 - Chương 396: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (4)

Vị diện 12 - Chương 397: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (5)

Vị diện 12 - Chương 398: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (6)

Vị diện 12 - Chương 399: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (7)

Vị diện 12 - Chương 400: Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (8)