Trang chủ[ Edit1 - Hoàn ] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

Đọc Truyện [ Edit1 - Hoàn ] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ Edit1 - Hoàn ] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

Tác giả: HuyHuyHuy184

Cập nhật: 04-09-2022

Đọc Truyện

Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên thư, hào môn thế gia, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, hắc ám, 1v1, nam phụ, thật giả thiếu gia, showbiz,.... Lục Bạch tỉnh lại phát hiện mình vô tình trói định với hệ thống xuyên nhanh, trở thành nam phụ ác độc trong một quyển sủng văn có tên là ⟪ Bệnh mỹ nhân thụ bị ôm sai đến hào môn có ba bá tổng ca ca ⟫ Thiếu gia thật quay trở về hào môn, từ góc nhìn của vai chính, cậu không chỉ không có nửa phần công tử hào môn trời quang trăng sáng, ngược lại âm u, ghen tị, ham thích hư vinh, cũng không đề cập đến ơn nuôi nấng của cha nuôi mình mười mấy năm, chính là bạch nhãn lang chỉ sống vì lợi ích. Hệ thống: Ngươi phải ấm ức nỗ lực, ngươi phải rộng lượng cam chịu, ngươi phải vì cái gia đình này dâng hiến hết thảy cúc cung tận tụy, cuối cùng vì vai chính mỹ nhân bệnh tật nhận lấy cái chết, trở thành bạch nguyệt quang chân chính của Lục gia. Lục Bạch: Nhận tới một lọ thuốc diệt cỏ? Cút con mẹ nó cam chịu rộng lượng đi, từ nhỏ Lục Bạch đã hiểu rõ một đạo lý, những khổ cực và mệt mỏi bản thân từng chịu đựng chắc chắn phải trả lại gấp trăm lần. CP : Nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu chức nghiệp thế thân thụ vs Em có biến thành ai anh cũng đều tìm được em sủng nịch công Tag : Hệ thống, Ngọt văn, Mau xuyên, Sảng văn Từ khóa tìm kiếm : Vai chính : Lục Bạch | vai phụ : | cái khác :

Danh sách Chap - [ Edit1 - Hoàn ] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấy

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (1)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (2)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (3)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (4)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (5)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (6)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (7)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (8)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (9)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (10)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (11)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (12)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (13)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (14)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (15)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (16)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (17)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (18)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (19)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (20)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (21)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (22)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (23)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (24)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (25)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (26)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (27)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (28)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (29)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (30)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (31)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (32)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (33)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (34)

TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (35)

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (1)

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (2)

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (3)

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (4)

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (5)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (6)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (7)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (8)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (9)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (10)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (11)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (12)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (13)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (14)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (15)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (16)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (17)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (18)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (19)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (20)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (21)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (22)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (23)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (24)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (25)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (26)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (27)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (28)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (29)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (30)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (31)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (32)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (33)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (34)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (35)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (36)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (37)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (38)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (39)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (40)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (41)

TG2 : Bạch nguyệt quang sau khi trở về (42)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (1)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (2)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (3)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (4)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (5)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (6)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (7)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (8)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (9)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (10)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (11)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (12)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (13)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (14)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (15)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (16)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (17)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (18)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (19)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (20)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (21)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (22)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (23)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (24)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (25)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (26)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (27)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (28)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (29)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (30)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (31)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (32)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (33)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (34)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (35)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (36)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (37)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (38)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (39)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (40)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (41)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (42)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (43)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (44)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (45)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (46)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (47)

TG3 : Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (48)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (1)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (2)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (3)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (4)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (5)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (6)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (7)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (8)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (9)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (10)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (11)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (12)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (13)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (14)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (15)

TG4 : Sau khi bị tra nam từ hôn, ta gả cho đại lão cha nuôi tàn tật của hắn (16)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (1)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (2)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (3)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (4)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (5)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (6)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (7)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (8)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (9)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (10)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (11)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (12)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (13)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (14)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (15)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (16)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (17)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (18)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (19)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (20)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (21)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (22)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (23)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (24)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (25)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (26)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (27)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (28)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (29)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (30)

TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (31)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (1)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (2)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (3)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (4)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (5)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (6)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (7)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (8)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (9)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(10)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(11)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(12)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(13)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(14)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(15)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(16)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(17)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(18)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(19)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(20)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(21)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(22)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(23)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(24)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(25)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(26)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(27)

TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(28)