Trang chủ(End)Đánh mất tất cả?[countryhumans vietnamxall]

Đọc Truyện (End)Đánh mất tất cả?[countryhumans vietnamxall] - Truyen99.Com

Đọc Truyện (End)Đánh mất tất cả?[countryhumans vietnamxall]

Tác giả: kembeophomai

Cập nhật: 25-06-2022

Đọc Truyện

Truyện đã end rồi và kết mở nha và chắc một thgian nữa tui mới vt ss2 Hm.... Mới đầu ngọt nhưng rồi ngược từ từ nha mấy má!! Tóm tắt: Một lần Nam tỏ tình với họ(ý chí mấy người kia á) nhưng ko những ko chấp nhận mà họ còn sỉ nhục tình cảm cậu dành cho. Trong một lần do muốn bảo vệ Ussr mà cậu đã hi sinh. Đến lúc này họ mới biết tình cảm họ dành cho cậu lớn thế nào.... ko spoil nữa đâu :Đ Lưu ý ngược cưc mạnh nha KO H+ NHA