Trang chủ(Fanfic)Mẫu chuyện hài hước trong kí túc xá

Đọc Truyện (Fanfic)Mẫu chuyện hài hước trong kí túc xá - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Fanfic)Mẫu chuyện hài hước trong kí túc xá

Tác giả: BakudekuTodoveryreal

Cập nhật: 20-09-2021

Đọc Truyện

Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ đầy hài hước mà mình lấy ý tưởng từ mấy bộ manga khác Còn về cp:Thì chủ yếu là Bakudeku hoặc Tododeku cơ mà sẽ có thêm vài thuyền khác vì mình theo con đường của giáo phái Alldeku mà Deku chắc chắn sẽ có tâm hồn rất trong sáng Không có H đâu vì con tác giả chưa 18,khi nào tròn 18 thì viết H cho

Danh sách Chap - (Fanfic)Mẫu chuyện hài hước trong kí túc xá