Trang chủ(Fanfic)[Sasunaru]Có Phải Đó Là Cách Tốt Nhất?

Đọc Truyện (Fanfic)[Sasunaru]Có Phải Đó Là Cách Tốt Nhất? - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Fanfic)[Sasunaru]Có Phải Đó Là Cách Tốt Nhất?

Tác giả: TomRanq

Cập nhật: 30-08-2017

Đọc Truyện

Lần đầu tiên tập tành viết fic chỉ là viết cho thoả mãng vs SasuNaru ^^ :> ♥♥ Thể loại boylove Đọc kĩ trước khu bấm xem