Trang chủ[Fanfic TR] [allfemtake] Nàng, bất lương và tình yêu

Đọc Truyện [Fanfic TR] [allfemtake] Nàng, bất lương và tình yêu - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Fanfic TR] [allfemtake] Nàng, bất lương và tình yêu

Tác giả: LmT1202

Cập nhật: 25-02-2023

Đọc Truyện

Tên truyện không liên quan gì nhiều đến cốt truyện. Femtakemichi Có Oc Nhân vật thuộc Ken Wakui Có yếu tố buff Chuyện không theo mạch chính nhưng cũng sẽ bám sát vào cốt truyện. Tác giả: Lam Thiên