Trang chủ[Fanfic TR/AllTake] - Anh hùng.

Đọc Truyện [Fanfic TR/AllTake] - Anh hùng. - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Fanfic TR/AllTake] - Anh hùng.

Tác giả: flyabc

Cập nhật: 10-03-2023

Đọc Truyện

Anh hùng mà mất đi ánh sáng thì sẽ mang dáng vẻ như thế nào? - Tôi không xem anime, cũng chỉ đọc sơ được vài chương truyện, sẽ cố bám sát tác phẩm gốc. Lưu ý: Take được buff sức mạnh và sẽ hắc hoá.