Trang chủ[fanficgirl][fangirl&Taehyung] Chồng nuôi từ bé

Đọc Truyện [fanficgirl][fangirl&Taehyung] Chồng nuôi từ bé - Truyen99.Com

Đọc Truyện [fanficgirl][fangirl&Taehyung] Chồng nuôi từ bé

Tác giả: myungkyu_taehyung

Cập nhật: 18-11-2018

Đọc Truyện

Xin chào, tôi là Myung Joo. Tôi nuôi một anh chồng từ bé để đợi thịt.