Trang chủ(FreenBeck) Mật Ngọt

Đọc Truyện (FreenBeck) Mật Ngọt  - Truyen99.Com

Đọc Truyện (FreenBeck) Mật Ngọt

Tác giả: khuynhhoandu2164

Cập nhật: 30-05-2023

Đọc Truyện

Mật Ngọt dính Đường tan chảy của Freen và Becky ^^ Fic viết theo real life moment hàng ngày của hai đứa, gặm nhắm cơm cún đến mức ngấy cả họng nhưng lại nghiện đến mức chẳng dừng được!

Danh sách Chap - (FreenBeck) Mật Ngọt

Đoạn 1

Đoạn 2

Đoạn 3

Đoạn 4

Đoạn 5

Đoạn 6

Đoạn 7

Đoạn 8

Đoạn 9

Đoạn 10

Đoạn 11

Đoạn 12

Đoạn 13

Đoạn 14

Đoạn 15

Đoạn 16

Đoạn 17

Đoạn 18

Đoạn 19

Đoạn 20

Đoạn 21

Đoạn 22

Đám cưới của 2 đứa

Đoạn 23

Đoạn 25 (Hơi răm ran)

Đoạn 26

Đoạn 27

Đoạn 28

Đoạn 29

Đoạn 30

Đoạn 31

Đoạn 32

Đoạn 33

Đoạn 34

Đoạn 35

Đoạn 36

Đoạn 37

Đoạn 38

Đoạn 39 (răm răm ran ran)

Đoạn 40

Đoạn 41

Đoạn 42

Đoạn 43

Đoạn 44

Đoạn 45

Đoạn 46

Đoạn 47

Đoạn 48

Đoạn 49 (răm răm ran)

Đoạn 50

Đoạn 51 (SE)

Đoạn 52

Đoạn 53

Đoạn 54 (419)

Đoạn 55

Đoạn 56

Đoạn 57

Đoạn 58

Đoạn 59

Đoạn 60

Một chút trải lòng ạ

Đoạn 62

Đoạn 63

Đoạn 64

Đoạn 65

Đoạn 66 (Nói chung là răm)

Đoạn 67

Đoạn 68

Đoạn 69

Đoạn 70

Đoạn 71: Gia đình nhỏ.

Đoạn 72

Đoạn 73 (cũng là răm đó)

Đoạn 74

CỨU BÉ...

Đoạn 76

Đoạn 77

Đoạn 78

Đoạn 79

Đoạn 80

Đoạn 81 (🔥)

Đoạn 82

*icon tà răm các kiểu*

Đoạn 84

Đoạn 85

Đoạn 86

Đoạn 87 (lần này răm thiệc)

Đoạn 88

Đoạn 89

Đoạn 90

Đoạn 91

Bấm vào đọc ik

Đoạn 93

Đoạn 94 (có chút thịt răm vụn)

Đoạn 95

Truyện mới ạ

Đoạn 97

Đoạn 98

Đoạn 99

Đoạn 100 ^^

Đoạn 101

Đoạn 102 (răm)

Đoạn 103

Đoạn 104

Đoạn 105

Đoạn 106

Đoạn 107

🆘🌞

Đoạn 109 (rămm)

Đoạn 110

Đoạn 111

Đoạn 112

Đoạn 113: Gia đình nhỏ (2)

Đoạn 114

Đoạn 115

Đoạn 116

Đoạn 117

Đoạn 118: Gia đình nhỏ (3)

Đoạn 119

Đoạn 120

Đoạn 121 (cũng răm ran)

Đoạn 122

Đoạn 123

Đoạn 124

Checkinnnn

Đoạn 126

Đoạn 127

so proud 🤍

Đoạn 129

Moment.

Đoạn 131: Gia đình nhỏ (4)

Đoạn 132

Đoạn 133

Đoạn 134

WE DID IT!!!

Đoạn 136

Đoạn 137

Thông báo