Trang chủ「Full」 「Genshin Impact」 「Huxiao」 Hồ Điệp Sí Chấn.

Đọc Truyện 「Full」 「Genshin Impact」 「Huxiao」 Hồ Điệp Sí Chấn. - Truyen99.Com

Đọc Truyện 「Full」 「Genshin Impact」 「Huxiao」 Hồ Điệp Sí Chấn.

Tác giả: __Kan_DMT__

Cập nhật: 09-01-2023

Đọc Truyện

"Chuyện của tiên gia làm sao tôi biết được? Haiz, thiên cơ bất khả lộ. Bạn đừng hỏi tôi nữa." - Author: Kan. - Cover: https://hcbshs.lofter.com/ [Repost with permission]. - Genre: Fanfiction, đồng nhân, siêu nhiên, lãng mạn, hành động. - Main characters: Hu Tao x Xiao. - Warning : OoC, truyện chỉ mang tính chất giải trí, không với mục đích thương mại. - Disclaimer : Nhân vật hoàn toàn không phải của tôi mà thuộc về nhà phát hành Mihoyo, nhưng trong truyện này tôi là người quyết định số phận của họ.

Danh sách Chap - 「Full」 「Genshin Impact」 「Huxiao」 Hồ Điệp Sí Chấn.