Trang chủ[Genshin Impact] Teyvat Academy and Friends

Đọc Truyện [Genshin Impact] Teyvat Academy and Friends - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Genshin Impact] Teyvat Academy and Friends

Tác giả: Shino_Mochitsuki

Cập nhật: 28-01-2023

Đọc Truyện

[GENSHIN IMPACT] TEYVAT ACADEMY AND FRIENDS ❗CẢNH BÁO TRƯỚC KHI VÀO ĐỌC❗ Có OC (nhưng có lẽ là khá ít đất diễn) Nhân vật có OOC! OOC! OOC cực kì nặng (điều quan trọng phải nhắc 3 lần), có thể xem nó là một AU của tôi, ai mà thích ngôn tình ngôn lù hay allaether, allumine thì làm ơn cuts hộ 🙏 Truyện có 30% à thôi 20% là nghiêm túc, 80% còn lại là nó rất chúa hề còn hơi cả Childe Khá nhạt và cần có thêm muối Thời gian update do tác giả định chuẩn: Nếu siêng: 3 - 4 ngày một chap Nếu không siêng: 1 - 2 tuần một chap Nếu lười: 3 tuần - 1 tháng một chap Nếu lười đạt lever 200: 1 - 3 tháng một chap Nếu lười đạt lever Max: drop Điều quan trọng phải nhắc lại lần thứ N: ❌NGHIÊM CẤM ĐỤC THUYỀN❌ OOC vô cùng là nặng, 100% lệch nguyên tác Otp đã được liệt kê ra gần hết trong hastag với trong phần giới thiệu Writer: Shino_Mochitsuki