Trang chủ(GGT)Yandere MHA ✓

Đọc Truyện (GGT)Yandere MHA ✓ - Truyen99.Com

Đọc Truyện (GGT)Yandere MHA ✓

Tác giả: LINH2K55

Cập nhật: 07-08-2022

Đọc Truyện

Đã xin phép tác giả: @elinahelix ((nguồn trong chap đầu)) TUYÊN BỐ TỪ CHỐI (Bản quyền). Tác phẩm được sử dụng cho trang bìa này không thuộc về tôi, do đó, công nhận đó sẽ thuộc về nghệ sĩ gốc. Hơn nữa, tôi không sở hữu bnha hoặc các nhân vật. #2 dabi 18/2/2022