Trang chủ[girllove - fanfic] NỢ UYÊN ƯƠNG

Đọc Truyện [girllove - fanfic] NỢ UYÊN ƯƠNG  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [girllove - fanfic] NỢ UYÊN ƯƠNG

Tác giả: lynkcactus

Cập nhật: 07-03-2023

Đọc Truyện

Nợ uyên ương - nợ một đời một kiếp... Mà là nợ thì phải trả. • Phóng tác từ bộ phim Luyến Mộ. • Tác giả: Lynkcactus. • Couple: Lee Hwi x Noh Ha Kyung (Park Eun Bin x Jung Chaeyeon). * Tác phẩm hoàn toàn là hư cấu, không có ý xúc phạm đến một tổ chức hay cá nhân nào. 🚫 Vui lòng không mang tác phẩm của tôi đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi.