Trang chủ[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương

Đọc Truyện [GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương - Truyen99.Com

Đọc Truyện [GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương

Tác giả: Tieulongbachbach

Cập nhật: 10-05-2020

Đọc Truyện

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương (Đã hoàn) Tác giả: Tieulongbachbach Thể loại: Bách hợp, ngược tâm, sủng , cung đấu, HE Cp : Ngụy Anh Lạc(Lệnh phi)/Phú Sát Dung Âm _____________ [GL][Diên Hy][Lạc Hậu] Sơn Hữu Mộc Hề Tên cũ: Hậu sinh Tác giả: Tieulongbachbach Thể loại: Bách hợp, ngược sủng đan xen, cung đấu. Cp chính: Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Dung Âm. Lời tác giả: Ái Thương và Hậu sinh là hai bộ khác nhau nhưng up chung. Mọi người nhớ hãy đọc tiết tử nhé.

Danh sách Chap - [GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương

Tiết tử

1. Nguyệt quang

2. Anh Lạc, bổn cung trở về rồi!

3. Cả đời của ta đều dành cho người!

4. Hạnh phúc nho nhỏ.

5. Vĩnh Kỳ

6. Gặp nạn ( Thượng)

7. Gặp nạn ( trung)

8. Thổ lộ

9. Gặp nạn (Hạ): Manh mối

10. Nguy Cơ

11. Giang Nam sự (Thượng)

12. Giang Nam sự (nhị hồi)

13. Giang Nam sự (tam hồi)

14. Giang Nam sự (Hạ)

15. Thuận Tần

16. Khúc mắc

17. Báo thù

18. Bắt đầu của kết thúc

19. Vãn sự đa truân

20. Kết thúc?

21. Đại hồi

Hiện đại : Mưu kế truy thê

Hiện đại: Bắt đầu rung động

Hiện đại: Tai Nạn Hữu Ý

Hiện đại: Dạ tiệc

Hiện đại: Gia tiệc

Hiện đại: Đại biến

Hiện đại: Cố sự

Hiện đại: Ngược tâm

Phiên ngoại 1 (H)

Phiên ngoại 2 (có H)

Hậu sinh: Trọng sinh

Hậu sinh (2): Sự cố lệ chi

Hậu sinh (3): Nương nương ngã hồ rồi!

Hậu sinh (4): Khó được bình yên

Hậu sinh (5): Tâm ý của nhau

Hậu sinh (6): Chấp thuận

Hậu sinh (7): Để ta sủng nàng (H)

Hậu sinh (8): Báo thù

Hậu sinh (9): Dần khỏi quỹ đạo

Hậu sinh (10): Trèo giường.

Hậu sinh (11): Hằng Nga, Điên Đương

Hậu sinh (12): Châm dầu vào lửa

Hậu sinh (13): Gây thù kết oán

Hậu sinh (14): Nội ứng ngoại hợp

Hậu sinh (15): Chuyện cũ như nước

Hậu sinh (16): Rèn luyện thân thể

Hậu sinh (17): Hoạ vô đơn chí (Thượng)

Hậu sinh (18): Hoạ vô đơn chí (Trung)

Hậu sinh (19): Hoạ vô đơn chí (Hạ)

Hậu sinh (20): Đạp Tuyết Kinh Hàn

Hậu sinh (21): Sưởi ấm lẫn nhau

Hậu sinh (22): Ẩm tửu loạn tính (H)

Hậu sinh (23): Chân tâm

Hậu sinh (24): Cuộc sống mới

Hậu sinh (25): Nàng là ai?

Hậu sinh (26): Đáp án

Hậu sinh (27): Quý Phi Túy Tửu

Hậu sinh (28): Tân nhân

Hậu sinh (29): Kết thúc.

Ngoại truyện: Hoa nở trong ngọc