Trang chủ[ Gojo Satoru x Reader ] Cấm Địa Mới

Đọc Truyện [ Gojo Satoru x Reader ] Cấm Địa Mới - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ Gojo Satoru x Reader ] Cấm Địa Mới

Tác giả: ricaloliver

Cập nhật: 23-10-2022

Đọc Truyện

/ lưu ý , truyện đang drop để thõa mãn tinh thần tuột dốc của tôi / Đọc trước khi vào truyện , khi vào truyện tôi sẽ không giải thích gì nhiều Yếu tố tình dục không nặng , nhưng bạo lực nặng , nội dung không trong nguyên tác bao gồm " Gojo T/b " và các nội dung liên quan đến T/b , có cả một vài vấn đề của Gojo LƯU Ý MẠNH : R/d ở đây là nữ ( R/d - viết tắt cho từ Reader , tôi sẽ dùng nhiều ở các thông báo Cấm Địa Mới , theo cách giải thích của tôi thì ẩn dụ là R/d là vùng cấm địa được Gojo khai phá , cụ thể hơn là yêu và kết hôn , cấm địa mới là sau khi li dị , Gojo sẽ khai phá nó , lần nữa Ngược nữ sau ngược nam , Gojo yêu R/d là thật nhưng vẫn đụ gái cái thứ các thứ , chuyện tiếp diễn sau mời vào truyện 👋