Trang chủ[GoYuu] Một Ngày Mới

Đọc Truyện [GoYuu] Một Ngày Mới - Truyen99.Com

Đọc Truyện [GoYuu] Một Ngày Mới

Tác giả: Doro2007

Cập nhật: 20-01-2023

Đọc Truyện

Tác giả: Doro Thể loại: ngược nhưng nó không đau vì tui yếu tay viết. Lưu ý: Gojo và Yuuji là học sinh, họ là người thường, thế giới không có chú thuật. OOC, OOC và OOC . Có thể là bôi đen char, có tình tiết bạo lực, tự hại thân. Lưu ý những điều này trước khi đọc nha.