Trang chủ[H]XIN CHÀO, ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT

Đọc Truyện [H]XIN CHÀO, ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT - Truyen99.Com

Đọc Truyện [H]XIN CHÀO, ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT

Tác giả: Tuytnh048

Cập nhật: 15-03-2022

Đọc Truyện

Tác giả: Thư Thư Tag: 18+, 1Vs1, Cao H, H văn - Thịt văn, HE, Fragonard, Sắc, Sạch, Sủng, Tâm lý, Trinh thám - phá án, Ngọt, Chương: Chương 30 Ngày đầu tiên xem mắt, Thang Nguyên bị đối tượng xem mắt ấn xuống hôn trong rạp chiếu phim, sau đó lại bị anh ăn "anh đào nhỏ" bên trong xe. Ngày xem mắt thứ hai, Thang Nguyên bị đối tượng xem mắt áp trên giường ăn huyệt nhỏ, bị "làm". Và nhiều ngày sau nữa, Thang Nguyên đều bị đối tượng xem mắt triệt để ăn sạch.